Duomenų pateikimas ir išdavimas

Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima fizinius ir juridinius asmenis, kurie pareiškia pageidavimą (prašymą) neatlygintinai perduoti Savivaldybės nuosavybėn turtą (ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį, bei trumpalaikį materialųjį).
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų
Atsakingas dalinys Turto skyrius
Paslaugos vadovas Genovaitė Paulikienė tel. 846 39 60 26 tel. mob. +370689 41210
Paslaugos vykdytojas Edvardas Simokaitis tel. 846 39 60 36
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl turto perdavimo savivaldybės nuosavybėn
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Perduodamo nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų bylos kopija.
Perduodamo kito turto aprašymas.
Nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų kopijos.
Bendrovės arba bendrijos narių ar valdybos narių pasitarimo protokolo išrašas apie sprendimą perduoti neatlygintinai Savivaldybės nuosavybėn turtą.
Pažymos iš paslaugų teikėjų apie atsiskaitymą už suteiktas komunalines paslaugas (patalpų šildymą, karštą, šaltą vandenį, elektrą, dujas, kitas paslaugas).
Nekilnojamojo turto nuomos sutarties kopija (juridiniams asmenims jei perduodamos patalpos išnuomotos).
Pažyma apie turto vertę (juridiniams asmenims)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo pakeitimo įstatymas, 2002-05-23 Nr. IX-900
Informacija atnaujinta 2014-10-07 10:51:33