Gyvenamosios vietos klausimai

Trumpalaikių nuomos sutarčių sudarymas pirkimo procedūrų vykdymo laikotarpiui

Paslaugos aprašymas Sprendimai dėl nuomos sutarčių sudarymo yra priimami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais. Paslaugos gavėjui išnuomojama savivaldybei nuosavybės teise priklausanti būsto dalis laikotarpiui, kol vykdomos pirkimo procedūros
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Savivaldybės būsto nuomos sutarčių pakeitimas, atnaujinimas ir sudarymas
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Aušra Čėsnienė tel. 8 46 39 60 39
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
buto kadastrinių matavimų bylos plano kopija;
nuosavybės teise priklausančios buto dalies pirkimo – pardavimo sutarties kopija;
pažymos iš paslaugų tiekėjų (namą administruojančios bendrovės arba DNSB, AB „Klaipėdos vanduo“, AB „Klaipėdos energija“, AB „LESTO“, AB „Lietuvos dujos“ ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras) apie atsiskaitymą už suteiktas komunalines paslaugas
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
2. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
4. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
Informacija Tel. (8 46) 39 60 39
Informacija atnaujinta 2018-08-02 14:09:44