Duomenų pateikimas ir išdavimas

Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas

Paslaugos aprašymas Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 10 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Rima Pletkauskienė tel. 8 46 39 61 56
Paslaugos vykdytojas Rima Pletkauskienė tel. 8 46 39 61 56
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti teritorijų planavimo sąlygas
Aprašymas interesantui Visos teritorijų planavimo proceso (parengiamojo, rengimo ir baigiamojo etapų) procedūros, pradėtos nuo 2015 m. spalio 5 d. priimtų sprendimų dėl TPD rengimo pradžios ir planavimo tikslų pagrindu, turi būti vykdomos per TPDRIS. Todėl prašymai dėl planavimo sąlygų išdavimo teritorijų planavimo procesams, pradėtiems nuo 2015 m. spalio 5 d., teikiami tik per TPDRIS.
Iki 2015 m. spalio 5 d. priimtų sprendimų dėl TPD rengimo pradžios prašymai dėl planavimo sąlygų išdavimo, adresuoti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, teikiami Savivaldybės Vieno langelio ir e. poskyriui 116 kab.
Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo, teikiantis prašymą planavimo sąlygoms gauti dėl iki 2015 m. spalio 5 d. pradėtų rengti TPD:
1. Sutarties su Savivaldybės administracijos direktoriumi dėl detaliojo planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo/ teritorijų planavimo proceso inicijavimo kopija;
2. Žemės sklypo ir kito nekilnojamojo turto, esančio planuojamoje teritorijoje, registracijos pažymėjimų kopijos;
3. Žemės sklypo ribų plano (geodeziniai matavimai) kopija;
4. Topografinio plano su nurodytomis planuojamos teritorijos ribomis kopija;
5. Įgaliojimas (patvirtinta kopija), jei planavimo organizatoriui atstovauja kitas asmuo;
6. Situacijos schema su preliminariomis planuojamos teritorijos ribomis (planavimo pasiūlymas);
7. Planavimo organizatoriaus sprendimas rengti teritorijų planavimo dokumentą.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimo tvarkos aprašas
Informacija Konsultavimasis dėl teritorijų planavimo sąlygų išdavimo vyksta kiekvieną pirmadienį 09.00-10.00 val.
Kontaktinis tel. (8 46) 39 61 56
Informacija atnaujinta 2019-02-06 14:29:35