Duomenų pateikimas ir išdavimas

Teritorijų planavimo proceso inicijavimas

Paslaugos aprašymas Prašymas pateikiamas dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo, teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties sudarymo.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 14 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
Atsakingas dalinys Urbanistikos skyrius
Paslaugos vadovas Mantė Černiūtė-Amšiejienė tel. 846 39 60 24
Paslaugos vykdytojas Mantė Černiūtė-Amšiejienė tel. 846 39 60 24
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
- prašyme nurodoma:
- Planavimo tikslai;
- Planuojamos teritorijos vieta;
- Preliminarus teritorijos plotas;
- Privaloma nurodyti ar iniciatorius finansuos/nefinansuos/dalinai finansuos teritorijų planavimo dokumento rengimą;
- Pridedama teritorijos schema (M 1:500 – M 1:2000).
- Įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia įgaliotas asmuo).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Teritorijų planavimo proceso inicijavimo schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija Informacija teikiama tel. 8 46 39 61 63
Informacija atnaujinta 2018-10-09 16:43:44