Duomenų pateikimas ir išdavimas

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre

Paslaugos aprašymas Žemėtvarkos skyrius Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre registruoja nustatyta tvarka patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus, jų keitimus.
Paslaugos kategorija Teritorijų planavimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Žemėtvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Raimonda Gružienė tel. 846 39 61 62 tel. mob. +370 615 41404
Paslaugos vykdytojas Raimonda Kranauskaitė tel. 846 39 61 64
Prašymo forma (-os) Prašymas užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Detaliojo plano originali byla su grafiniais ir tekstiniais sprendiniais bei procedūrų dokumentais.
Skaitmeninė laikmena su šiais įrašytais ir elektroniniu parašu patvirtintais duomenimis:
- teritorijų planavimo dokumento brėžiniai 2 formatais: vektoriniu GIS-dwg formatu pagal erdvinių duomenų specifikaciją LKS-94 sistemoje ir rastriniu pdf arba jpg formatu;
- aiškinamasis raštas 2 formatais (doc/docx ir pdf/jpg);
- sprendimas apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą pdf arba jpg formatu.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-06-19 nutarimu Nr. 721
4. Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacija 1994 m. Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994-09-30 nutarimu Nr. 936
Informacija Tel.: (8 46) 39 61 64; 39 61 62
Informacija atnaujinta 2016-04-01 16:18:33