Reikia paramos

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybines pensijas

Paslaugos aprašymas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų, teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos pilietės – motinos, pagimdžiusios (įvaikinusios), išauginusios ir gerai išauklėjusios 5 ir daugiau vaikų, išauginusios juos iki 8 metų ir gerai išauklėjusios, jei jos yra sulaukusios Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytą senatvės pensijos amžiaus arba yra pripažintos nedarbingomis ar iš dalies darbingomis, netekusiomis 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidėms)
Paslaugos kategorija Socialinių išmokų ir pašalpų skyrimas ir susijusių dokumentų tvirtinimas
Gyvenimo atvejai Reikia paramos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Gina Vilimaitienė tel. (8 46) 39 07 91
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Gyvenimo aprašymas.
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM išduotos darbingumo lygio pažyma (invalidumo pažymėjimas, išduotas iki 2005 m. liepos 1 d. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos), jeigu asmuo nėra sukakęs senatvės pensijos amžiaus.
Visų vaikų charakteristikos, išduotos mokymo įstaigų, darbdavių, bendruomenės, bendrijos, organizacijos, asociacijos, kurios narys asmuo yra arba asmens gyvenamosios vietos seniūnų (savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, - seniūno funkcijas įgyvendinančio savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio). O vaikų, nuolat gyvenančių užsienio valstybėse - tos valstybės atitinkamos savivaldos institucijos.
Visų vaikų gimimo liudijimai.
Mirusių vaikų mirties liudijimai.
Dokumentai, įrodantys daugiavaikės motinos ir (ar) jos vaikų pavardės keitimą, jeigu pavardė buvo pakeista.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai
Informacija Vytauto g. 13, tel. (8 46) 41 08 40
Informacija atnaujinta 2018-01-07 15:04:25