Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 15
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-03-29 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl Balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Atidėjo
2 Dėl 2012-03-29 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
3 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2011 metų veiklos ataskaitai (1) Judita Simonavičiūtė

Priėmė
4 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti Rūta Kambaraitė

Priėmė
5 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. T2-71 „Dėl Priėmimo į Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Laima Prižgintienė

Priėmė
6 Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio savivaldybės švietimo įstaigose 2012–2013 mokslo metais nustatymo Laima Prižgintienė

Priėmė su pataisa
7 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybei skirtų mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Laima Prižgintienė

Priėmė
8 Dėl apie 38 ha teritorijos, ribojamos Taikos pr., Statybininkų pr., komercinės paskirties žemės sklypų Minijos g. riba bei Smiltelės g., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
9 Dėl apie 16 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., Panevėžio g., Liepojos g. ir Šiaurės pr., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
10 Dėl apie 120 ha teritorijos, ribojamos Šilutės pl., Smiltelės g., Taikos pr. ir Statybininkų pr., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
11 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo Danguolė Netikšienė

Priėmė su pataisa
12 Dėl savivaldybės kambarių, esančių iš dalies privatizuotuose butuose su bendra virtuve, nuomos Danguolė Netikšienė

Priėmė
13 Dėl UAB „Poilsio parkas“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo Edita Vaitiekūnienė

Priėmė
14 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo Edita Vaitiekūnienė

Priėmė
15 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. T2-189 „Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto vaikų krizių centro pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Audronė Liesytė

Priėmė
16 Dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos miesto socialinės paramos centro socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacijos kėlimo mokymo programų kainos patvirtinimo. Audronė Liesytė

Priėmė
17 Dėl Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo. Audronė Liesytė

Priėmė su pataisa
18 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2012 metų priemonių patvirtinimo Janina Asadauskienė

Priėmė
19 Dėl T. Ž. (duomenys neskelbtini) neatleidimo nuo valstybės rinkliavos mokėjimo Gražina Misevičienė

Priėmė
20 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T2-215 „Dėl Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Violeta Gembutienė

Priėmė
21 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-22 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinių sporto mokymo įstaigų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. Ignas Pocius

Priėmė
22 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės aplinkos monitoringo 2012–2016 metų programos patvirtinimo. Rasa Povilanskienė

Priėmė
23 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. T2-330 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Lilija Petraitienė

Priėmė
24 Dėl Biudžetinės įstaigos Klaipėdos skęstančiųjų gelbėjimo tarnybos nuostatų patvirtinimo Irena Šakalienė

Priėmė
25 Dėl Vietos bendruomenės savivaldos 2012 metų programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Klaipėdos miesto savivaldybėje skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo Nijolė Laužikienė

Priėmė su pataisa
26 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T2-438 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. II etapas“ pakeitimo Elona Jurkevičienė

Atidėjo
27 Dėl žemės sklypo K. Donelaičio g. 6A, Klaipėdoje, kadastro numeris 2101/0003:487, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo Raimonda Gružienė

Atidėjo
28 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise. Vytautas Grubliauskas
Genovaitė Paulikienė

Priėmė
29 Dėl turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti ir naudoti patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Priėmė
30 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo Genovaitė Paulikienė

Priėmė su pataisa
31 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise biudžetinei įstaigai Klaipėdos kūno kultūros ir rekreacijos centrui Genovaitė Paulikienė

Priėmė
32 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-29 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
33 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų, sudėties patvirtinimo ir pirmininko skyrimo Modestas Vitkus

Priėmė su pataisa
34 Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją Vidmantas Plečkaitis

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška