Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 16
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-04-26 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-04-26 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Įtrauktas į darbotvarkę
2 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės mero 2011 m. veiklos ataskaitai Vytautas Grubliauskas

Priėmė
3 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T2-35 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 2012–2014 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo Indrė Butenienė

Priėmė su pataisa
4 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011 metų ataskaitai Janina Asadauskienė

Priėmė
5 Dėl Konkursų į Klaipėdos miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigas organizavimo nuostatų patvirtinimo Janina Asadauskienė

Priėmė
6 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T2 187 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo Janina Asadauskienė

Priėmė
7 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos architektų sąjungos Klaipėdos apskrities organizacijos bendradarbiavimo sutarčiai Almantas Mureika

Priėmė
8 Dėl apie 13 ha teritorijos, ribojamos Kretingos g., „Žemynos“ gimnazijos sklypo riba, Klaipėdos universiteto žemės sklypo riba bei Herkaus Manto g., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
9 Dėl apie 23 ha teritorijos, ribojamos Stadiono g., Pušyno g., Švyturio g., Malūnininkų g., Sportininkų g. ir Dariaus ir Girėno g., detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
10 Dėl UAB „Krovinių terminalas“ teritorijos, adresu Burių g. 17, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Almantas Mureika

Priėmė
11 Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarčiai Gražina Eimantaitė
Almantas Mureika

Priėmė su pataisa
12 Dėl žemės sklypo Didžioji Vandens g. 2, Klaipėdoje, detaliojo plano koncepcijos patvirtinimo Edita Petrauskienė

Priėmė
13 Dėl žemės sklypo K. Donelaičio g. 6A, Klaipėdoje, kadastro numeris 2101/0003:487, naudojimo būdo ir pobūdžio pakeitimo Raimonda Gružienė

Priėmė
14 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijos ribų keitimo Raimonda Gružienė

Priėmė
15 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2 348 „Dėl Kultūros ir meno tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo Valdemaras Puodžiūnas

Priėmė
16 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1 217 „Dėl Kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo Valdemaras Puodžiūnas

Priėmė
17 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T2 407 „Dėl Klaipėdos miesto 760 metų istorinės sukakties paminėjimo priemonių plano“ papildymo Valdemaras Puodžiūnas

Priėmė
18 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T2 141 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Laima Prižgintienė

Priėmė
19 Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms Laima Prižgintienė

Atidėjo
20 Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Audronė Liesytė

Priėmė
21 Dėl lėšų, skirtų socialinį darbą dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti, paskirstymo Audra Daujotienė

Priėmė
22 Dėl pritarimo Klaipėdos miesto savivaldybės ir Lietuvos mokslų akademijos bendradarbiavimo sutarčiai Nijolė Laužikienė

Priėmė
23 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 24 d. sprendimo Nr. T2 438 „Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Buvusio tabako fabriko Klaipėdoje pritaikymas kūrybinių industrijų veiklai. II etapas“ pakeitimo Elona Jurkevičienė

Priėmė
24 Dėl pritarimo dalyvauti projekte „POSSE – atvirų europinių standartų ir specifikacijų diegimo skatinimas (rėmimas)“ pagal Europos INTERREG IVC tarpregioninio bendradarbiavimo programą 2011–2013 metais Elona Jurkevičienė

Priėmė
25 Dėl pritarimo projekto „Stadiono perspektyvų regione studijos parengimas“ įgyvendinimui Elona Jurkevičienė

Priėmė
26 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T2 346 „Dėl keleivių vežimo kainų patvirtinimo“ pakeitimo Rimantas Mockus

Priėmė
27 Dėl pavedimų, valdant viešąjį transportą Rimantas Mockus

Priėmė
29 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimo Nr. T2 263 „Dėl Leidimų laidoti išdavimo, laidojimo ir kapinių lankymo Klaipėdos mieste tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Irena Šakalienė

Priėmė
30 Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų Liudvikas Dūda

Priėmė
31 Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo Edita Vaitiekūnienė

Priėmė
32 Dėl UAB „Klaipėdos reprodukcijos ir plakatai“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo Edita Vaitiekūnienė

Priėmė
33 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Genovaitė Paulikienė

Priėmė
34 Dėl nekilnojamojo turto perėmimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn Genovaitė Paulikienė

Priėmė su pataisa
35 Dėl UAB „Gatvių apšvietimas“ stebėtojų tarybos narių rinkimo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
36 Dėl leidimo privatizuoti (pirkti) gyvenamųjų patalpų dalį Genovaitė Paulikienė

Priėmė
37 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T2 378 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
38 Dėl negyvenamojo pastato Taikos pr. 68, Klaipėdoje, nurašymo ir griovimo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
39 Dėl turto perėmimo Klaipėdos savivaldybės nuosavybėn Genovaitė Paulikienė

Priėmė
40 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T2 91 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės panaudai perduodamo turto sąrašo patvirtinimo“ papildymo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
41 Dėl savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių pakeitimo Danguolė Netikšienė

Priėmė
42 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-30 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės nuomojamo turto sąrašo patvirtinimo“ papildymo Genovaitė Paulikienė

Priėmė
43 Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-32 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų darbo apmokėjimo“ pakeitimo Jolita Grigaitienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška