Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2012-12-20 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2012-12-20 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO 2013–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Indrė Butenienė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-36 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2012 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-271 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-387 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO Judita Simonavičiūtė

Priėmė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Artūras Šulcas

Priėmė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-140 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ IR NESIMOKANČIŲ MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Laima Prižgintienė

Priėmė
7 DĖL KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
8 DĖL KLAIPĖDOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Priėmė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-438 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BUVUSIO TABAKO FABRIKO KLAIPĖDOJE PRITAIKYMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI. II ETAPAS“ PAKEITIMO Elona Jurkevičienė

Priėmė
10 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO BASEINAS (50 M) SU SVEIKATINGUMO CENTRU“ ĮGYVENDINIMO SUTARČIAI Elona Jurkevičienė

Priėmė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D.SPRENDIMO NR. T2-196 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS" PAKEITIMO Rimantas Taraškevičius

Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D.SPRENDIMO NR. T2-196 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS" PAKEITIMO Lilija Petraitienė

Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO Zita Žižytė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Zita Žižytė

Priėmė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-20 „DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO RŪŠIŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Priėmė
17 DĖL BUTŲ IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO Danguolė Netikšienė

Priėmė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. I-210 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ STATUSO PANAIKINIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Danguolė Netikšienė

Priėmė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. SAUSIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL DARBUOTOJŲ, KURIEMS GALI BŪTI SUTEIKTOS TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS, PAREIGŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 PUNKTO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Danguolė Netikšienė

Priėmė
20 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO Danguolė Netikšienė

Priėmė
21 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO IR SUDARYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė su pataisa
22 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS ZONŲ ŽEMĖLAPIŲ PATVIRTINIMO Daiva Berankienė

Priėmė
23 DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Priėmė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-361 „DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO ORGANIZAVIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Nepritarė
25 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO Liudvikas Dūda

Priėmė su pataisa
26 DĖL TURTO PILIES G. 2A, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
27 DĖL UAB „SENASIS TURGUS“ STEBĖTOJŲ TARYBOS IŠRINKIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
28 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO DALĮ Genovaitė Paulikienė

Priėmė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-301 „DĖL DRAUDIMO NEPILNAMEČIAMS RŪKYTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSE VIETOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Kristina Vintilaitė

Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO Zita Žižytė

Priėmė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Vaida Žvikienė

Priėmė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Vaida Žvikienė

Priėmė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL JŪRINIŲ IR VIDAUS VANDENŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Vaida Žvikienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška