Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2013-06-27 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2013-06-27 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO APYVARTOS LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2012 METŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO Rūta Kambaraitė

Priėmė
4 DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI Daiva Čeporiūtė

Priėmė
5 DĖL ŽEMĖS SKLYPO RUMPIŠKĖS G. 6, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantė Amšiejienė

Priėmė
6 DĖL TERITORIJOS TARP JŪREIVIŲ G., POILSIO G., STRĖVOS G. TĘSINIO, MITUVOS G., ŽALGIRIO G., KALNUPĖS G., NIDOS G. IR RAMBYNO G., KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantė Amšiejienė

Priėmė
7 DĖL ŽEMĖS SKLYPO VILNIAUS PL. 5 IR GRETIMŲ TERITORIJŲ, KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantė Amšiejienė

Priėmė
8 DĖL ŽEMĖS SKLYPO PAJŪRIO G. 5A, KLAIPĖDOJE, KADASTRO NUMERIS 2101/0039:386, NAUDOJIMO BŪDO IR POBŪDŽIO PAKEITIMO Raimonda Gružienė

Priėmė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Vytautas Nausėda

Priėmė
10 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS PANAIKINIMO IR SENVAGĖS G. GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Vytautas Nausėda

Priėmė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-171 „DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Kristina Vintilaitė

Priėmė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-374 „DĖL SPORTINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Priėmė
13 DĖL PRITARIMO PASAULIO LEDO RITULIO ČEMPIONATĄ 2014 METAIS ORGANIZUOTI KLAIPĖDOS „ŠVYTURIO“ ARENOJE Mantas Bagočius

Priėmė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JŪRINĖS KULTŪROS APDOVANOJIMO „ALBATROSAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Priėmė
15 DĖL PRITARIMO DIDŽIŲJŲ BURLAIVIŲ REGATOS PRIĖMIMO ORGANIZAVIMUI 2017 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE Dalia Pleskovienė

Priėmė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS 2013–2015 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
17 DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Priėmė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TYLIŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO Janina Asadauskienė

Priėmė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Priėmė su pataisa
20 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
21 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Genovaitė Paulikienė

Priėmė
22 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO DEBRECENO G. 41, KLAIPĖDOJE, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Priėmė
23 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRUI Genovaitė Paulikienė

Priėmė
24 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO Genovaitė Paulikienė

Priėmė
25 DĖL KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Priėmė
26 DĖL KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Priėmė
27 DĖL KLAIPĖDOS „VARPO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Priėmė
28 DĖL KLAIPĖDOS „SANTARVĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Priėmė
29 DĖL KLAIPĖDOS „ŽALIAKALNIO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Priėmė
30 DĖL KLAIPĖDOS „AITVARO“ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Priėmė su pataisa
31 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „SAKALĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Danutė Kazakevičienė

Priėmė su pataisa
32 DĖL KLAIPĖDOS SENDVARIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Virginija Kazakauskienė

Priėmė
33 DĖL SAVIVALDYBĖS KAMBARIO, ESANČIO IŠ DALIES PRIVATIZUOTAME BUTE SU BENDRA VIRTUVE, NUOMOS SUTARTIES SUDARYMO PRIVATIZAVIMO PROCEDŪRŲ VYKDYMO LAIKOTARPIUI Danguolė Netikšienė

Priėmė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. GRUODŽIO 4 D. SPRENDIMO NR. 1-399 „DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO“ PAKEITIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL TARNYBINĖS GYVENAMOSIOS PATALPOS NUOMOS SUTARTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
35 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ PAKEITIMO, ATNAUJINIMO IR SUDARYMO Danguolė Netikšienė

Priėmė su pataisa
36 DĖL SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS SUTARČIŲ KEITIMO IR SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Danguolė Netikšienė

Priėmė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Danguolė Netikšienė

Priėmė su pataisa
38 DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ ATLEIDIMO Jolita Grigaitienė

Priėmė
39 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR LIETUVOS KARIUOMENĖS KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ PRIEŠMININIO LAIVO „KURŠIS“ VADO KAPITONO LEITENANTO TADO JABLONSKIO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI Narūnas Lendraitis

Priėmė su pataisa
40 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BALANDŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T2-80 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2012–2014 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Priėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška