Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 42
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-04-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-04-30 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2013 M. VEIKLOS ATASKAITAI Vytautas Grubliauskas

Pritarė
3 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

Pritarė
4 DĖL PIETINĖS JUNGTIES TIESIMO TARP KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO IR IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantė Amšiejienė

Pritarė
5 DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI Rūta Kambaraitė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-31 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ MĖNESINĖS ALGOS KINTAMOJO DYDŽIO NUSTATYMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
8 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
9 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO 2014 M. MUGĖS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS Jolanta Uptienė

Pritarė
10 DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Lina Čeponienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-67 „DĖL PRIORITETINIŲ SPORTO ŠAKŲ DIDELIO SPORTINIO MEISTRIŠKUMO KLUBŲ VEIKLOS DALINIO FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ignas Pocius

Pritarė
12 DĖL PRITARIMO EUROPOS JAUNIMO SUNKIOSIOS ATLETIKOS ČEMPIONATO ORGANIZAVIMUI 2015 METAIS KLAIPĖDOS MIESTE Ignas Pocius

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „AITVARĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
15 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS ANDREJAUS RUBLIOVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
16 DĖL BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ KLAIPĖDOS NAUJAKIEMIO IR KLAIPĖDOS SALIO ŠEMERIO SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJŲ REORGANIZAVIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Daiva Berankienė

Pritarė
18 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2013 METŲ ATASKAITAI Janina Asadauskienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-20 „DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO RŪŠIŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
20 DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
21 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „MIESTO ENERGIJA“ 2014–2018 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
22 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Genovaitė Paulikienė

Pritarė
23 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIS Genovaitė Paulikienė

Pritarė
24 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PASKIRTIES KEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
25 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERĖMIMO IŠ UAB „PAMARIO TROBA“ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Pritarė
26 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
27 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-175 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO Modestas Vitkus

Nepriėmė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška