Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2014-05-29
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-05-29 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-05-29 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-316 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VARDU SUDAROMŲ SUTARČIŲ PASIRAŠYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Andrius Kačalinas

Pritarė
5 DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE IR ĮSTAIGOSE BEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE UŽTIKRINIMO Andrius Kačalinas

Pritarė
6 DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO IR KAI KURIŲ GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO Vytautas Nausėda

Pritarė su pataisa
7 DĖL 2015 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO Jolanta Uptienė

Pritarė
8 DĖL 2015 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO Jolanta Uptienė

Pritarė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-121 „DĖL 2014 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
10 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė su pataisa
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
12 ĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS FESTIVALIO „PARBĖG LAIVELIS“ MUGĖS SERTIFIKUOTUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS Jolanta Uptienė

Pritarė
13 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS SAVININKO KAPITALO DIDINIMO Dalia Pleskovienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-221 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO LENGVOSIOS ATLETIKOS MOKYKLOS STEIGIMO“ PAKEITIMO Mantas Bagočius

Pritarė
15 DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Mantas Bagočius

Pritarė su pataisa
16 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Pritarė
17 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
19 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
20 DĖL 2014–2016 METŲ REPREZENTACINIŲ KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
21 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO Narūnas Lendraitis

Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL BUTŲ IŠBRAUKIMO IŠ TARNYBINIŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠO Danguolė Netikšienė

Pritarė
23 DĖL ATLEIDIMO NUO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-175 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO“ PAKEITIMO Modestas Vitkus

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška