Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2014-09-15
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-09-15 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-09-15 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Artūras Šulcas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-16 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014–2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Deimantė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rasa Povilanskienė

Pritarė
4 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS ŠVENTĖS“ SAVININKO KAPITALO SUFORMAVIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
7 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „DANĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-176 „DĖL KLASIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2014–2015 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
10 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
11 DĖL OBJEKTŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ Genovaitė Paulikienė

Pritarė su pataisa
12 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS IR GYVENAMŲJŲ PATALPŲ BENDROSIOS DALINĖS NUOSAVYBĖS DALIS Genovaitė Paulikienė

Pritarė
13 DĖL TURTO NEPERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN Genovaitė Paulikienė

Atidėjo
14 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Genovaitė Paulikienė

Pritarė su pataisa
15 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO Gediminas Pocius

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO Jolanta Uptienė

Pritarė su pataisa
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO ADMINISTRAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Lina Čeponienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-48 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO CENTRUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-47 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ SAVIVALDYBĖS MUZIKOS MOKYKLOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-49 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ TEIKIAMĄ NEFORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-14 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-64 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO ORGANIZUOJAMŲ RENGINIŲ BILIETŲ KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. 1-422 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ATLYGINTINAI TEIKIAMŲ VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-56 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRE NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-55 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖJE PSICHOLOGINĖJE TARNYBOJE NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
27 DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS, VYKDANT MENINIO UGDYMO PROGRAMĄ KLAIPĖDOS VYDŪNO GIMNAZIJOJE, PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-58 „DĖL KAINOS UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ MENINIO UGDYMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS „VYTURIO“ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
29 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS TEIKIAMŲ NAKVYNĖS PASLAUGŲ KAINOS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Pritarė
30 DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-344 „DĖL KAINOS UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMĄ UGDYMO PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ GRUPĖSE, DIRBANČIOSE 12 VALANDŲ DARBO REŽIMU, PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-318 „DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-32 „DĖL ĮKAINIO UŽ PATIEKALŲ GAMYBĄ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE, MOKYKLOSE-DARŽELIUOSE IR REGOS UGDYMO CENTRE“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KAINOS NUSTATYMO UŽ TEIKIAMAS ATLYGINTINAI IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-126 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS „VIESULO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ignas Pocius

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ SPORTO ĮSTAIGŲ TEIKIAMŲ SPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Ignas Pocius

Pritarė
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-95 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ SPORTO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ignas Pocius

Pritarė
39 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-408 „DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO Ignas Pocius

Pritarė
40 DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Ignas Pocius

Pritarė
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS „GINTARO“ SPORTO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ignas Pocius

Pritarė
42 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-140 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TENISO KORTUOSE TARIFO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ignas Pocius

Pritarė
43 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-141 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ignas Pocius

Pritarė
44 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-26 „DĖL LEIDIMO BĮ KLAIPĖDOS FUTBOLO SPORTO MOKYKLAI TEIKTI VEŽIMO PASLAUGĄ IR ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Ignas Pocius

Pritarė
45 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-416 „DĖL ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
46 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
47 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
48 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-325 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
49 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-208 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO TEIKIAMOS TRANSPORTO PASLAUGOS 1 KILOMETRO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
50 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-155 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
51 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-79 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ IR SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMO PROGRAMŲ KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
52 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-201 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO PROGRAMOS KAINOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
53 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS PAPILDOMŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO Audronė Liesytė

Pritarė
54 DĖL IŠLAIDŲ, SUSIJUSIŲ SU SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS ADMINISTRAVIMU IR PATALPŲ, KAIP NUOSAVYBĖS TEISĖS OBJEKTO, VALDYMU, TARIFO NUSTATYMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
55 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 20 D. SPRENDIMO NR. 223 „DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Andrius Kačalinas

Pritarė
56 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS TURIZMO IR KULTŪROS INFORMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ KEMPINGO IR KITŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ“ PAKEITIMO Eglė Deltuvaitė

Pritarė
57 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Eglė Deltuvaitė

Pritarė
58 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-159 „DĖL UAB „LAMBERTA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
59 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL NAUJŲ ABONENTŲ, IŠSKYRUS VARTOTOJUS, PRIJUNGIMO PRIE VIEŠOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS ĮMOKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
60 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-372 „DĖL AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
61 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 17 D. SPRENDIMO NR. T2-253 „DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
62 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-125 „DĖL AB „ KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ IR PARDAVIMO KAINŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
63 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-251 „DĖL PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO KAINOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
64 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-52 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
65 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-450 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-87 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRAVIMO TARIFŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė su pataisa
66 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. 319 „DĖL BENDROSIOS NUOSAVYBĖS OBJEKTŲ ADMINISTRAVIMO, NUOLATINĖS PRIEŽIŪROS, ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ EKSPLOATAVIMO TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Violeta Gembutienė

Pritarė
67 DĖL PAVEDIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“ VYKDYTI FIZINĖS GEROVĖS UŽTIKRINIMO VEIKLĄ IR ŠIOS VEIKLOS PASLAUGŲ TEIKIMO KAINOS NUSTATYMO Irena Šakalienė

Pritarė
68 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-41 „DĖL IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIKOMŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS ARBA NUOMOS PAGAL VEIKLOS NUOMOS SUTARTIS“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
69 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-378 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
70 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
71 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
72 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO NAKVYNĖS NAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
73 DĖL SOCIOKULTŪRINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
74 DĖL MEDELYNO GYVENAMOJO RAJONO, KLAIPĖDOJE, DETALAUS PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantė Amšiejienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška