Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 2014-10-23
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2014-10-23 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2014-10-23 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 13 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2014 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
3 DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE (APIE 6 HA), KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantė Amšiejienė

Pritarė
4 DĖL TERITORIJOS SMILTYNĖJE (APIE 10 HA), KLAIPĖDOJE, DETALIOJO PLANO KONCEPCIJOS PATVIRTINIMO Mantė Amšiejienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS „PAJŪRIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS ADOMO BRAKO DAILĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS JUOZO KAROSO MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO Jolanta Ceplienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI Narūnas Lendraitis

Atidėjo
12 DĖL PROJEKTO „KLAIPĖDOS VYDŪNO VIDURINĖS MOKYKLOS IR KLAIPĖDOS SALIO ŠEMERIO SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS PASTATO KLAIPĖDOJE, SULUPĖS G. 26, REKONSTRAVIMAS“, PROJEKTO KODAS NR. VP3-3.4-ŪM-03-V-04-122, FINANSAVIMO UŽTIKRINIMO Elona Jurkevičienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL 2014–2020 METŲ INTEGRUOTOS TERITORIJOS VYSTYMO PROGRAMOS RENGIMO KLAIPĖDOS MIESTE Elona Jurkevičienė

Pritarė su pataisa
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2014–2018 METAMS PATVIRTINIMO Janina Asadauskienė

Pritarė su pataisa
15 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
16 DĖL LEIDIMO PRIVATIZUOTI (PIRKTI) GYVENAMĄSIAS PATALPAS Edvardas Simokaitis

Pritarė
17 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE Edvardas Simokaitis

Pritarė
18 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS KŪNO KULTŪROS IR REKREACIJOS CENTRUI Edvardas Simokaitis

Atidėjo
19 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
20 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė su pataisa
21 DĖL LIETUVOS SPORTO DRAUGIJOS „ŽALGIRIS“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
22 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2015 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO Jolanta Uptienė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė su pataisa
24 DĖL 2015 METŲ PASKELBIMO SENJORŲ METAIS Audronė Liesytė

Pritarė
25 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-2 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. 1-274 „DĖL VIEŠOJO TUALETO KOPŲ G. 1A, MELNRAGĖJE, PASLAUGŲ TEIKIMO TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO Irena Šakalienė

Pritarė
28 DĖL VIEŠŲJŲ KONTEINERINIŲ TUALETŲ PASLAUGOS TEIKIMO TARIFO PATVIRTINIMO Irena Šakalienė

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T2 288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ IR LAIKYMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE KLAIPĖDOS MIESTE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Irena Šakalienė

Pritarė su pataisa
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rasa Povilanskienė

Pritarė
31 DĖL UAB „MIESTO ENERGIJA“ KLAIPĖDOS MIESTO LAISVOJOJE EKONOMINĖJE ZONOJE TIEKIAMOS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO Violeta Gembutienė

Atidėjo
32 DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO Rimantas Mockus

Pritarė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-132 „DĖL VŠĮ „KLAIPĖDOS KELEIVINIS TRANSPORTAS“ TEIKIAMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Pritarė
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. T2-196 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO Rimantas Mockus

Pritarė
35 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-300 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Asta Šnepetienė

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Asta Šnepetienė

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2000 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. 229 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR DYDŽIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Marius Poimanskis

Pritarė
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. LAPKRIČIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-353 „DĖL UOSTO IR REZERVINĖS TERITORIJOS TARP BALTIJOS PR. TĘSINIO IR VARNĖNŲ G. DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Almantas Mureika

Pritarė
39 DĖL SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS KAINOS NUSTATYMO Laima Prižgintienė

Pritarė
40 DĖL LIUDVIKO STULPINO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE Narūnas Lendraitis

Pritarė
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Airida Čėsnienė

Pritarė
42 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO Eglė Deltuvaitė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška