Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2015-07-10 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl 2015-07-10 posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 M. ATASKAITAI Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-12 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-13 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO FONDO 2015 METŲ SĄMATOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-15 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Daiva Berankienė

Pritarė
7 DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS DALĮ ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, KADASTRO NR. 2101/0010:1, PATEIKIMO Raimonda Gružienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T2 211 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), ATITVERTI JĄ AR JOS DALĮ ARBA APRIBOTI EISMĄ JOJE NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Gediminas Pocius

Pritarė su pataisa
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
10 DĖL KONTROLĖS KOMITETO VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO Arūnas Barbšys

Atidėjo
11 DĖL PRITARIMO TEIKTI PROJEKTO „JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO DIEGIMAS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE“ PARAIŠKĄ Saulius Liekis

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO Andrius Kačalinas

Pritarė
13 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARČIAI CIVILINĖJE BYLOJE Andrius Kačalinas

Pritarė
14 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Kristina Petraitienė

Pritarė
15 DĖL BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR PERMOKĖTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Danguolė Netikšienė

Pritarė
16 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS Genovaitė Paulikienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
18 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL PATIKĖJIMO TEISĖS SUTARTĮ UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ Genovaitė Paulikienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
20 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-342 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Genovaitė Paulikienė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Atidėjo
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Atidėjo
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-217 „DĖL KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS IEVOS SIMONAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS „INKARĖLIO“ MOKYKLOS-DARŽELIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUTINĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO BUVEINĖS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 17 D. SPRENDIMO NR. T2-66 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
30 DĖL KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
31 DĖL ATLYGINIMO UŽ DALINĮ VAIKO IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO Nijolė Laužikienė

Atidėjo
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PAVIRTINIMO Nijolė Laužikienė

Atidėjo
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-94 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ, SUDĖTIES PATVIRTINIMO IR PIRMININKO SKYRIMO“ PAKEITIMO Nijolė Laužikienė

Atidėjo
34 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Nijolė Laužikienė

Atidėjo
35 DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Atidėjo
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-227 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO GLOBOS NAMŲ SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGOS PAPILDOMŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Audronė Liesytė

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-394 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ KLAIPĖDOS MIESTE SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Narūnas Lendraitis

Atidėjo
38 DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Pritarė
39 DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO Narūnas Lendraitis

Atidėjo
40 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BALANDŽIO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-63 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO 2014–2020 METŲ INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO Elona Jurkevičienė

Pritarė
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-314 „DĖL KLAIPĖDOS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO Eglė Deltuvaitė

Pritarė
42 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ Janina Asadauskienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška