Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 14
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2016-03-31 08:32:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2015 METŲ VEIKLOS BEI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015–2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 METAIS ATASKAITOMS Saulius Budinas

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-333 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-22 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTŲ INVESTICIJŲ TERITORIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2016–2022 METŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTUI“ PAKEITIMO Indrė Butenienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. T2-28 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Rūta Kambaraitė

Pritarė
6 DĖL PRAŠYMO PAIMTI VISUOMENĖS POREIKIAMS ŽEMĖS SKLYPĄ KLAIPĖDOJE, PAJŪRIO G. 7, KADASTRO NR. 2101/0039:367, PATEIKIMO Raimonda Gružienė

Pritarė
7 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, DUBYSOS G. 10, DALIES PERDAVIMO NEATLYGINTINAI NAUDOTIS Raimonda Gružienė

Pritarė su pataisa
8 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPO KLAIPĖDOJE, DUBYSOS G. 10, DALIES NUOMOS IR ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO Raimonda Gružienė

Pritarė
9 DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARČIŲ NUTRAUKIMO IR VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOJE, PRIEŠPILIO G. 4 IR PRIEŠPILIO G. 6, NUOMOS Raimonda Gružienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS JAUNIMO CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
11 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽRELIO „AUŠRINĖ“ LIKVIDAVIMO Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBEI SKIRTŲ MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PASKIRSTYMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Jolanta Ceplienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL PAGALBOS Į NAMUS, PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO Audronė Liesytė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-307 „DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Audronė Liesytė

Pritarė
15 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO Kristina Petraitienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2-200 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ KLAIPĖDOS MIESTO ISTORINĖSE DALYSE TEIKIMO“ PAKEITIMO Kristina Petraitienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-345 „DĖL JAUNIMO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROGRAMŲ (PROJEKTŲ) FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
19 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS REGIONO PASIEKIAMUMO IR ŽINOMUMO DIDINIMO 2016–2018 METŲ PROGRAMAI IR JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIES PASIRAŠYMUI Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-438 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „BUVUSIO TABAKO FABRIKO KLAIPĖDOJE PRITAIKYMAS KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ VEIKLAI. II ETAPAS“ PAKEITIMO Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
21 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TOLIMESNEI NARYSTEI BALTIJOS BURIAVIMO ASOCIACIJOJE Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
22 DĖL LEIDIMO NUOMOTIS TRANSPORTO PRIEMONES Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI KLAIPĖDOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI „DANĖ“ PAKEITIMO Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ 2016–2018 METŲ VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO Algis Gaižutis

Atidėjo
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO Edvardas Simokaitis

Atidėjo
27 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI REGIONO PROJEKTE „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SISTEMŲ TVARKYMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ Elona Jurkevičienė

Pritarė
28 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO STATYBA“ ĮGYVENDINIMUI Elona Jurkevičienė

Pritarė
29 DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĘ Elona Jurkevičienė

Pritarė
30 DĖL PROJEKTO „INTEGRALI PAGALBA Į NAMUS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMO Elona Jurkevičienė

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO Jolanta Laužikaitė

Pritarė su pataisa
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-55 „DĖL TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVAMS“ PAKEITIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
33 DĖL DARBO SUTARTIES SU A. KASNAUSKIENE NUTRAUKIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
34 DĖL DARBO SUTARTIES SU J. L. BUTKIENE NUTRAUKIMO Jolita Grigaitienė

Pritarė
35 DĖL V. KAIKARIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS Jolita Grigaitienė

Pritarė
36 DĖL J. ŠLAJIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Jolita Grigaitienė

Pritarė
37 DĖL G. POCIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS Jolita Grigaitienė

Pritarė
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO Modestas Vitkus

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška