Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 24
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-02-23 08:44:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 9663966) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 9663981) Rūta Kambaraitė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 9663992) Rasa Jievaitienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9663999) Rasa Jievaitienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMO IR ATŠAUKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9664016) Elida Mantulova

Pritarė su pataisa
6 DĖL L. ŠESKE SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „VĖRINĖLIS“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 9664029) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
7 DĖL TVENKINIO IR PARKO PAVADINIMŲ SUTEIKIMO (Nr. 9664042) Vitalijus Juška

Pritarė
8 DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (Nr. 9664050) Kristina Petraitienė

Pritarė
9 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI KLAIPĖDOS MIESTE“ (Nr. 9664055) Audronė Liesytė

Pritarė
10 DĖL VŠĮ KLAIPĖDOS MIESTO STOMATOLOGIJOS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO (Nr. 9664062) Janina Asadauskienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2015 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 9664075) Janina Asadauskienė

Pritarė
12 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LAIKINO APNAKVINDINIMO NAMŲ STEIGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 9664089) Elona Jurkevičienė

Pritarė
13 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „LAIKINO APGYVENDINIMO NAMŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMAS (ŠILUTĖS PL. 8)“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 9664098) Elona Jurkevičienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IKI 2020 METŲ PLANUOJAMŲ ĮRENGTI VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 9664118) Rimantas Mockus

Pritarė
15 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9664132) Danguolė Netikšienė

Pritarė
16 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 9664146) Danguolė Netikšienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9664154) Edvardas Simokaitis

Pritarė
18 DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9664176) Edvardas Simokaitis

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-232 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAKEITIMO (Nr. 9664188) Edvardas Simokaitis

Pritarė
20 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 9664202) Edvardas Simokaitis

Pritarė
21 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIES PARDAVIMO (Nr. 9664218) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9664232) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS 2017–2030 METŲ STRATEGIJAI (Nr. 9664241) Nijolė Laužikienė

Pritarė
24 DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDA – 2022 M. EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖ“ ĮSTEIGIMUI (Nr. 9664251) Nijolė Laužikienė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 9664263) Nijolė Laužikienė

Pritarė su pataisa
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T2 196 „DĖL REPREZENTACINIO KLAIPĖDOS MIESTO FESTIVALIO STATUSO SUTEIKIMO IR JO DALINIO FINANSAVIMO IŠ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9664293) Nijolė Laužikienė

Pritarė
27 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI „SUSITIKIMŲ VIETA“ 2022 METŲ EUROPOS KULTŪROS SOSTINĖS VARDUI GAUTI (Nr. 9675455) Nijolė Laužikienė

Pritarė
28 DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (Nr. 9675475) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-98 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9675490) Modestas Vitkus

Pritarė
30 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9675505) Modestas Vitkus

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška