Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 26
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-04-27 08:46:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 9902690) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9902694) Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9902703) Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 9902718) Vytautas Grubliauskas

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS IR IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9902723) Elida Mantulova

Atidėjo
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 9902732) Janina Asadauskienė

Pritarė
7 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO STOMATOLOGIJOS POLIKLINIKOS REORGANIZAVIMO PRIJUNGIMO BŪDU PRIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9902738) Janina Asadauskienė

Pritarė su pataisa
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2 338 „DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS“ PAKEITIMO (Nr. 9902747) Modestas Vitkus

Atidėjo
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9902753) Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
10 DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 9902759) Laima Prižgintienė

Pritarė
11 DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 9902765) Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL LEDO RITULIO TURNYRO „BALTIJOS IŠŠŪKIO TAURĖ – 2017“ VYKDYMO KLAIPĖDOJE PROGRAMOS DALINIO FINANSAVIMO (Nr. 9902774) Rasa Rumšienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-90 „DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO ASMENIMS, NEPAJĖGIANTIEMS MAITINTIS SAVO NAMUOSE, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9902777) Audronė Liesytė

Pritarė
14 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „JUNGTINIO KOMPETENCIJŲ CENTRO SUKŪRIMAS IR IŠMANIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS TEIKIMAS“ (Nr. 9902782) Audronė Liesytė

Pritarė
15 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 9902787) Kristina Petraitienė

Pritarė
16 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (Nr. 9902791) Kristina Petraitienė

Pritarė
17 DĖL 2018 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 9902794) Kristina Petraitienė

Pritarė
18 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO MUGĖJE DALYVAUSIANČIUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS (Nr. 9902801) Kristina Petraitienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-331 „DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ IR PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9902805) Jolanta Uptienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9902813) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
21 DĖL PRITARIMO SUSITARIMO „DĖL 2007 M. LIEPOS 9 D. KONCESIJOS SUTARTIES NR. J4-831 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS OPERATORIAUS FUNKCIJŲ PERDAVIMO IR VYKDYMO“ PAKEITIMO“ PROJEKTUI (Nr. 9902826) Rasa Jievaitienė


Pritarė
22 DĖL KONCESIJOS MOKESČIO UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUTVARKYMĄ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO (Nr. 9902844) Rasa Jievaitienė

Pritarė
23 DĖL PRIVAŽIAVIMO PRIE JŪROS KRANTO PAJŪRIO JUOSTOJE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 9902847) Liudvikas Dūda

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-356 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI TVARKOS“ PAKEITIMO (Nr. 9902855) Rimantas Mockus

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ (Nr. 9902858) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
26 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIES PARDAVIMO (Nr. 9902861) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRUI (Nr. 9902869) Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 9902875) Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-38 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9902886) Danguolė Netikšienė

Pritarė
30 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 9902889) Danguolė Netikšienė

Pritarė
31 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 9902897) Danguolė Netikšienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška