Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 31
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-09-14 08:33:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 10385365) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO IR KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (Nr. 10385376) Vaidilutė Andrijauskaitė

Pritarė
3 DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOS MIESTE SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10385398) Raimonda Gružienė

Pritarė
4 DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10385408) Gediminas Pocius

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-34 „DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ PATVIRTINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS“ PAKEITIMO (Nr. 10385433) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-95 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385443) Laima Prižgintienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385456) Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PATALPŲ SUTEIKIMO PASLAUGOS IR NAUDOJIMOSI STADIONAIS (SPORTO AIKŠTYNAIS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10385478) Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
9 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS VAIKŲ LAISVALAIKIO CENTRO DALYVAVIMUI PROJEKTE „REACH OUT“ PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 M. INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMĄ (Nr. 10385499) Laima Prižgintienė

Pritarė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-261 „DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385510) Narūnas Lendraitis

Pritarė
11 DĖL 2018 METŲ PASKELBIMO SPORTO METAIS (Nr. 10385519) Saulius Paliulis

Pritarė su pataisa
12 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10385533) Audronė Liesytė

Pritarė
13 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 10385545) Audronė Liesytė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385556) Audronė Liesytė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-307 „DĖL ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385563) Audronė Liesytė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 10385568) Audronė Liesytė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-167 „DĖL NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385577) Janina Asadauskienė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385593) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
19 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ĄŽUOLYNO GIRAITĖS SUTVARKYMAS, GERINANT GAMTINĘ APLINKĄ IR SKATINANT AKTYVŲ LAISVALAIKĮ BEI LANKYTOJŲ SRAUTUS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10385603) Elona Jurkevičienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS DAUGIAFUNKCIO SVEIKATINGUMO CENTRO VALDYMO IR NAUDOJIMO PERDAVIMO PAGAL KONCESIJOS SUTARTĮ KONKURSO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO IR KONKURSO ETAPŲ NUSTATYMO (Nr. 10385608) Edvardas Simokaitis

Pritarė
21 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 10385616) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO (Nr. 10385621) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 10385632) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 10385642) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385651) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385658) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2004 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-213 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10385679) Modestas Vitkus

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-212 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10393451) Modestas Vitkus

Pritarė
29 DĖL TEIKIMO APDOVANOTI LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS APDOVANOJIMU „AUKSINĖS KRIVŪLĖS RITERIS“ (Nr. 10398140) Modestas Vitkus

Pritarė
30 DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS KELEIVIŲ VEŽIMO MARŠRUTINIAIS TAKSI PASLAUGOS LAIKINO NETEIKIMO APLINKYBĖMS NAGRINĖTI SUDARYMO (Nr. 10398156) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška