Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 32
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-10-19 08:48:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 10519841) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-387 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10519867) Saulius Budinas

Pritarė
3 DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE NUSTATYMO (Nr. 10519884) Saulius Budinas

Pritarė
4 DĖL LAIKINOSIOS KOMISIJOS KELEIVIŲ VEŽIMO MARŠRUTINIAIS TAKSI PASLAUGOS LAIKINO NETEIKIMO APLINKYBĖMS NAGRINĖTI IŠVADOS PATVIRTINIMO (Nr. 10519911) Judita Simonavičiūtė

Pritarė
5 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS 2017–2030 METŲ STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANUI (Nr. 10519918) Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
6 DĖL PRITARIMO BUVUSIO POLICIJOS PASTATO (JŪROS G. 1) ĮVEIKLINIMO KONCEPCIJAI IR JOS ĮGYVENDINIMO GAIRĖMS IR SUTIKIMO PERIMTI NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTUS (Nr. 10519930) Narūnas Lendraitis

Pritarė
7 DĖL PAVEDIMO RENGTI SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTĄ (Nr. 10519944) Audra Daujotienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO IR KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBIŲ TERITORIJŲ RIBŲ KEITIMO (Nr. 10519951) Raimonda Gružienė

Pritarė
9 DĖL SAUGOMŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS DARBŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10519968) Vitalijus Juška

Pritarė su pataisa
10 DĖL ŠILĖNŲ GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO (Nr. 10519981) Vytautas Nausėda

Pritarė
11 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 10519994) Kristina Vintilaitė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-56 „DĖL KAINŲ UŽ ATLYGINTINAI TEIKIAMAS PASLAUGAS KLAIPĖDOS MIESTO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO IR KULTŪROS CENTRE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10520024) Laima Prižgintienė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. GEGUŽĖS 24 D. SPRENDIMO NR. T2-142 „DĖL KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMOS PAGALBOS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANTIEMS VAIKAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS) TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 10520045) Laima Prižgintienė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2017–2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10520073) Laima Prižgintienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-194 „DĖL ATLYGINIMO UŽ TEIKIAMĄ PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS PASLAUGĄ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10520083) Laima Prižgintienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO (Nr. 10520091) Jolanta Ceplienė

Pritarė
17 DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS (Nr. 10520103) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
18 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SPORTO BAZIŲ VALDYMO CENTRO TEIKIAMŲ ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. 10520111) Saulius Paliulis

Pritarė
19 DĖL VIDUTINĖS KURO ĮSIGIJIMO KAINOS PATVIRTINIMO (Nr. 10520120) Audronė Liesytė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 10520131) Audronė Liesytė

Pritarė
21 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 10520148) Audronė Liesytė

Pritarė
22 DĖL TRIUKŠMO PREVENCIJOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10520157) Janina Asadauskienė

Atidėjo
23 DĖL UAB „REGSEDA“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10520170) Kristina Petraitienė

Pritarė
24 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10520182) Kristina Petraitienė

Pritarė
25 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „MODERNIŲ UGDYMOSI ERDVIŲ KŪRIMAS KLAIPĖDOS MIESTO PROGIMNAZIJOSE IR GIMNAZIJOSE“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10520196) Elona Jurkevičienė

Pritarė
26 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO BEI ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. 10520209) Violeta Gembutienė

Atidėjo
27 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 10520220) Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ (AKTŲ SALĖS IR SANDĖLIO) K. DONELAIČIO G. 5, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ (Nr. 10520226) Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 10520241) Edvardas Simokaitis

Pritarė
30 DĖL LEIDIMO ATLIKTI ĮSTAIGINIO PASTATO J. KAROSO G. 12, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ IR PAKEISTI PASTATO PASKIRTĮ (Nr. 10520258) Edvardas Simokaitis

Pritarė
31 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 10520269) Edvardas Simokaitis

Pritarė
32 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ (Nr. 10520275) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10520295) Danguolė Netikšienė

Pritarė
34 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10520308) Danguolė Netikšienė

Pritarė
35 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10520323) Danguolė Netikšienė

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-341 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10520348) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2 192 ,,DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10520355) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS NARIŲ ATLEIDIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-172 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10520364) Modestas Vitkus

Pritarė
39 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10520379) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
40 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10537138) Modestas Vitkus

Atidėjo
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10537160) Modestas Vitkus

Atidėjo
42 DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO DIDINIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS VADOVUI (Nr. 10537177) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
43 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO TARYBĄ (Nr. 10537186) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
44 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PARAIŠKAI EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS 2020 VARDUI GAUTI (Nr. 10537201) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
45 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS UNIVERSITETO IR KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KETINIMŲ PROTOKOLUI (Nr. 10537229) Vytautas Grubliauskas

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška