Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 33
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-11-23 08:46:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 DĖL POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS TVIRTINIMO (Nr. 10652117) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-290 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017–2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10652128) Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-25 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10652155) Rūta Kambaraitė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGINIŲ KRYPČIŲ IKI 2030 METŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10652185) Elida Mantulova

Pritarė su pataisa
5 DĖL PRITARIMO JUNGTINĖS VEIKLOS (PARTNERYSTĖS) SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 10652197) Elida Mantulova

Pritarė
6 DĖL PRITARIMO DALYVAVIMUI TARPTAUTINĖS BURIAVIMO MOKYMO ORGANIZACIJOS VEIKSMUOSE IR PARAIŠKOS PATEIKIMO (Nr. 10652223) Narūnas Lendraitis

Pritarė
7 DĖL MARTYNO KRUKIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (Nr. 10652242) Narūnas Lendraitis

Pritarė
8 DĖL NENAUDOJAMOS KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS KLAIPĖDOS MIESTE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 10652266) Raimonda Gružienė

Pritarė
9 DĖL A. ANIULĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 10652296) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-289 „DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10652321) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
11 DĖL PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTŲ NUSTATYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS IR PRIEMOKOS SKYRIMO (Nr. 10652354) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-81 „DĖL IŠMOKOS DYDŽIO SENIŪNAIČIAMS NUSTATYMO IR IŠMOKŲ SENIŪNAIČIAMS SU JŲ, KAIP SENIŪNAIČIŲ, VEIKLA SUSIJUSIOMS IŠLAIDOMS APMOKĖTI MOKĖJIMO IR ATSISKAITYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10652382) Nijolė Laužikienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-340 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS PIRMININKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10652434) Nijolė Laužikienė

Pritarė
14 DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 10652439) Audronė Liesytė

Pritarė su pataisa
15 DĖL PRIEGLOBSTĮ GAVUSIŲ UŽSIENIEČIŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS KLAIPĖDOS MIESTE KVOTŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10652447) Audronė Liesytė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-207 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10652462) Laima Prižgintienė

Pritarė
17 DĖL 2018 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 10652475) Kristina Petraitienė

Pritarė
18 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2018 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (Nr. 10652481) Kristina Petraitienė

Pritarė su pataisa
19 DĖL ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 10652490) Kristina Petraitienė

Pritarė
20 DĖL LEIDIMŲ LAIDOTI IŠDAVIMO, LAIDOJIMO IR KLAIPĖDOS MIESTO VIEŠŲJŲ KAPINIŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠO IR NETVARKOMŲ KAPAVIEČIŲ PRIPAŽINIMO NEPRIŽIŪRIMOMIS IR KAPAVIETĖS IDENTIFIKAVIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 10652498) Zina Stankienė

Pritarė su pataisa
21 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ VIDUTINĖS ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ KAINOS ABONENTAMS DIFERENCIJAVIMO PRINCIPŲ IR DIFERENCIJUOTŲ ATSISKAITOMŲJŲ APSKAITOS PRIETAISŲ PRIEŽIŪROS IR VARTOTOJŲ APTARNAVIMO PASLAUGŲ ABONENTAMS BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. 10652521) Violeta Gembutienė

Pritarė su pataisa
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ SUMAŽINIMO (Nr. 10652544) Rasa Jievaitienė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 7 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO TVARKOS“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 10652557) Rasa Jievaitienė

Pritarė
24 DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ SKOLŲ NURAŠYMO (Nr. 10652578) Rasa Jievaitienė

Pritarė
25 DĖL MIRUSIŲ ASMENŲ BEVILTIŠKŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (Nr. 10652589) Rasa Jievaitienė

Pritarė
26 DĖL LIKVIDUOTŲ DĖL BANKROTO IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VIETINĘ RINKLIAVĄ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NURAŠYMO (Nr. 10652599) Rasa Jievaitienė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10652609) Irena Šakalienė

Nepritarė
28 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS TAURALAUKIO PROGIMNAZIJOS PASTATO (KLAIPĖDOS G. 31) REKONSTRAVIMAS SIEKIANT IŠPLĖSTI UGDYMUI SKIRTAS PATALPAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10652629) Elona Jurkevičienė

Pritarė
29 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TILŽĖS G. NUO ŠILUTĖS PL. IKI GELEŽINKELIO PERVAŽOS REKONSTRUKCIJA, PERTVARKANT ŽIEDINĘ MOKYKLOS G. IR ŠILUTĖS PL. SANKRYŽĄ“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10652640) Elona Jurkevičienė

Pritarė
30 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS KARALIENĖS LUIZĖS JAUNIMO CENTRO (PUODŽIŲ G.) MODERNIZAVIMAS, PLĖTOJANT NEFORMALIOJO UGDYMOSI GALIMYBES“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10652654) Elona Jurkevičienė

Pritarė
31 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS REGIONO TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS SISTEMOS SUKŪRIMAS IR ĮDIEGIMAS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10652671) Elona Jurkevičienė

Pritarė
32 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS „KAUNO ATŽALYNO“ FILIALAS – NAUJOS GALIMYBĖS MAŽIEMS IR DIDELIEMS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 10652681) Elona Jurkevičienė

Pritarė
33 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 10652697) Danguolė Netikšienė

Pritarė
34 DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI TVIRTINTI SAVIVALDYBĖS BŪSTO SĄRAŠĄ IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠĄ (Nr. 10652711) Danguolė Netikšienė

Atidėjo
35 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS IRKLAVIMO CENTRAS“ DALININKO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 10652938) Edvardas Simokaitis

Pritarė
36 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮNAŠO, FORMUOJANT DALININKO KAPITALĄ (Nr. 10652960) Edvardas Simokaitis

Pritarė
37 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮNAŠO, FORMUOJANT DALININKO KAPITALĄ (Nr. 10652972) Edvardas Simokaitis

Pritarė
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO (Nr. 10652991) Edvardas Simokaitis

Pritarė
39 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-169 „DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ“ PAKEITIMO (Nr. 10653001) Edvardas Simokaitis

Pritarė
40 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 10653015) Edvardas Simokaitis

Pritarė
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-43 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10653028) Edvardas Simokaitis

Pritarė
42 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 10653040) Edvardas Simokaitis

Pritarė
43 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 10653050) Edvardas Simokaitis

Pritarė
44 DĖL TURTO PERDAVIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 10653077) Edvardas Simokaitis

Pritarė
45 ĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 10653094) Edvardas Simokaitis

Pritarė
46 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10653100) Edvardas Simokaitis

Pritarė
47 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-256 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (Nr. 10653112) Edvardas Simokaitis

Pritarė
48 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI IR NAUDOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRUI (Nr. 10653124) Edvardas Simokaitis

Pritarė
49 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10653141) Edvardas Simokaitis

Pritarė
50 DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIUI (SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBAI) ATLIKTI VEIKLOS PLANE NENUMATYTĄ AUDITĄ (Nr. 10653232) Modestas Vitkus

Pritarė
51 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 10653254) Modestas Vitkus

Pritarė
52 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 10653265) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
53 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERO VYTAUTO GRUBLIAUSKO DELEGAVIMO Į IŠORINIO KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO PLĖTROS PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KOMISIJĄ (Nr. 10653276) Modestas Vitkus

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška