Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 38
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-04-26 08:37:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 11252672) Vytautas Grubliauskas

Pritarė
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO EKONOMINĖS PLĖTROS STRATEGIJAI IR ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANUI IKI 2030 METŲ (Nr. 11252675) Elida Mantulova

Priėmė su protokoliniu nutarimu
3 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS DALYVAVIMUI EUROPOS KULTŪROS MIESTŲ TINKLO VEIKLOJE (Nr. 11252689) Narūnas Lendraitis

Pritarė
4 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MENO TARYBĄ (Nr. 11252694) Narūnas Lendraitis

Pritarė su pataisa
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 11252710) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė su pataisa
6 DĖL RENATOS VENCKIENĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS VITĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 11252724) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 15 D. SPRENDIMO NR. T2-295 „DĖL GIRULIŲ IR MELNRAGĖS PAPLŪDIMIŲ SCHEMOS DALIES SPRENDINIŲ GALIOJIMO SUSTABDYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 11252734) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAPLŪDIMIŲ IR JŲ MAUDYKLŲ ĮRENGIMO, NAUDOJIMO IR ELGESIO JUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 11252740) Irena Šakalienė

Pritarė su pataisa
9 DĖL SAUGAUS ELGESIO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO (Nr. 11252748) Kristina Vintilaitė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-241 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITIRIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ, UGDOMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI BEI ŪKIO LĖŠŲ KAINOS NUSTATYMO UŽ VAIKO LANKYTĄ DIENĄ“ PAKEITIMO (Nr. 11252764) Jolanta Ceplienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL VIDUTINĖS ATLYGINTINOS MOKYKLOS ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ MOKINIUS, BESIMOKANČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 11252777) Jolanta Ceplienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-189 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO VAIKO KRIZIŲ CENTRO PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11252789) Audronė Liesytė

Pritarė
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2007 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-395 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO TRANSPORTO PASLAUGOS TEIKIMO BEI MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO IR ĮKAINIO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11252807) Audronė Liesytė

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. T2-209 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11252816) Audronė Liesytė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-103 „DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11252837) Audronė Liesytė

Pritarė
16 DĖL VIEŠO KONKURSO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGAS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 11252862) Janina Asadauskienė

Pritarė su pataisa
17 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS KLAIPĖDOS LAIVŲ PARADO MUGĖJE DALYVAUSIANČIUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS (Nr. 11252886) Kristina Petraitienė

Pritarė
18 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ (Nr. 11252895) Kristina Petraitienė

Pritarė
19 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 11252902) Kristina Petraitienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-349 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11252912) Edvardas Simokaitis

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška