Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 39
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2018-05-31 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 11391020) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 11391026) Daiva Čeporiūtė

Pritarė
3 DĖL LEIDIMO NATO ŠALIŲ TARPTAUTINIŲ JŪRINIŲ PRATYBŲ „BALTOPS’18“ KARIAMS NEMOKAMAI NAUDOTIS KLAIPĖDOS VIEŠUOJU TRANSPORTU IR LANKYTIS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORIJOS MUZIEJUJE (Nr. 11391049) Elida Mantulova

Pritarė
4 DĖL PRANCŪZIJOS ADMINISTRAVIMO KLAIPĖDOS KRAŠTE ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. 11391059) Nijolė Laužikienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11391070) Vytautas Nausėda

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-334 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO KAPINIŲ STATUSO“ PAKEITIMO (Nr. 11391098) Vitalijus Juška

Pritarė
7 DĖL PAVEDIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI ATLIKTI JURIDINIO ASMENS DALYVIO KOMPETENCIJAI PRISKIRTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMĄ IR PAREIGŲ VYKDYMĄ ASOCIACIJOJE KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖJE (Nr. 11391110) Indrė Butenienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ UŽ MIESTUI AKTUALIUS IR PRITAIKOMUOSIUS DARBUS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ ABSOLVENTAMS SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 11391119) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 11391128) Elona Jurkevičienė

Pritarė
10 DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO (Nr. 11391136) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11391164) Laima Prižgintienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. SPALIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-251 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 11391182) Laima Prižgintienė

Atidėjo
13 DĖL APMOKĖJIMO UŽ BRANDOS EGZAMINŲ VYKDYMĄ, KANDIDATŲ DARBŲ VERTINIMĄ IR APELIACIJŲ NAGRINĖJIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11391200) Laima Prižgintienė

Pritarė
14 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (Nr. 11391213) Kristina Petraitienė

Pritarė
15 DĖL 2019 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMOJO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO NUSTATYMO (Nr. 11391220) Kristina Petraitienė

Pritarė
16 DĖL 2019 METŲ MOKESTINIO LAIKOTARPIO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO (Nr. 11391229) Kristina Petraitienė

Pritarė su pataisa
17 DĖL LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, MIRUSIŲ FIZINIŲ ASMENŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO (Nr. 11391242) Kristina Petraitienė

Pritarė
18 DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS JONINIŲ ŠVENTĖJE IR TARPTAUTINIAME FOLKLORO FESTIVALYJE „PARBĖG LAIVELIS“ DALYVAUSIANČIUS PREKYBININKUS IR PASLAUGŲ TEIKĖJUS (Nr. 11391254) Kristina Petraitienė

Pritarė
19 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 11391264) Edvardas Simokaitis

Pritarė
20 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 11391294) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
21 DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 11391319) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-27 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11391330) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ, PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIŲ PASTATŲ IR NEĮRENGTOS PASTOGĖS DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 11391344) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-171 „DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PAKEITIMO (Nr. 11391351) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 11391358) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU VALSTYBINEI VAIKŲ IR JAUNIMO TEISIŲ APSAUGOS FUNKCIJAI ĮGYVENDINTI (Nr. 11391368) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PANAUDAI PERDUODAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11391381) Edvardas Simokaitis

Pritarė
28 DĖL LEIDIMO ATLIKTI PASTATO DEBRECENO G. 48, KLAIPĖDOJE, REKONSTRUKCIJĄ IR PAKEISTI PASKIRTĮ (Nr. 11391395) Edvardas Simokaitis

Pritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-401 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 11391406) Edvardas Simokaitis

Atidėjo
30 DĖL LIETUVOS VAKARŲ KRAŠTO DAINŲ ŠVENTĖS DALYVIŲ APGYVENDINIMO (Nr. 11399700) Nijolė Laužikienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška