Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 4
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-06-20 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 12746027) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2016–2018 METŲ ATASKAITAI (Nr. 12746068) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016–2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12746086) Laima Prižgintienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS IEVOS SIMONAITYTĖS MOKYKLOS PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12746101) Laima Prižgintienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAGRANDUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12746112) Laima Prižgintienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠERMUKŠNĖLĖ“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12746122) Laima Prižgintienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PINGVINUKAS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12746135) Laima Prižgintienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PAPARTĖLIS“ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12746145) Laima Prižgintienė

Pritarė
9 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO (Nr. 12746163) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 12746175) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 12746189) Modestas Vitkus

Nepriėmė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12746196) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė su pataisa
13 DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12746211) Eglė Deltuvaitė

Atidėjo
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-247 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12746224) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-327 „DĖL SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12746238) Rasa Rumšienė

Pritarė
16 DĖL SOCIALINĖS PARAMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12746248) Audronė Liesytė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-69 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS, PERKAMOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUSTATYTA TVARKA, TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12746263) Audronė Liesytė

Pritarė
18 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-51 „DĖL PAGALBOS Į NAMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12746280) Audronė Liesytė

Pritarė
19 DĖL NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12746296) Audronė Liesytė

Pritarė
20 DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12746308) Audronė Liesytė

Pritarė
21 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, PATVIRTINIMO (Nr. 12746313) Kristina Petraitienė

Pritarė
22 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 12746324) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-30 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOMOJAMO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12746333) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „SBTF“ (Nr. 12746344) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES ŪKINIO PASTATO DALIŲ PARDAVIMO (Nr. 12746354) Edvardas Simokaitis

Pritarė
26 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 12746361) Edvardas Simokaitis

Pritarė
27 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI VYKDYTI KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS FUNKCIJAS (Nr. 12758024) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
28 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12758038) Modestas Vitkus

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška