Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 5
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2019-07-25 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 12862541) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METAIS ATASKAITAI (Nr. 12862549) Indrė Butenienė

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. T2-19 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2021 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862562) Indrė Butenienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019–2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12862568) Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-37 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862581) Rūta Kambaraitė

Pritarė
6 DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS FINANSUOTI (Nr. 12862595) Rūta Kambaraitė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO (Nr. 12862636) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 12862662) Vytautas Grubliauskas

Nepritarė
9 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI TARPTAUTINĖS PROGRAMOS INTERREG EUROPE PROJEKTE „TARPTAUTINĖS ĮMONĖS“ PARTNERIO TEISĖMIS (Nr. 12862667) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
10 DĖL PRITARIMO ASOCIACIJOS „KLAIPĖDOS REGIONAS“ DALYVAVIMUI INTERREG 2014-2020 M. LATVIJOS – LIETUVOS BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMOS PROJEKTE „TARPSIENINIO BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMAS, KURIANT TVARIĄ ILGALAIKĘ PLĖTRĄ TARP KLAIPĖDOS IR KURŽEMĖS REGIONŲ“ PARTNERIO TEISĖMIS (Nr. 12862674) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LAPKRIČIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-306 „DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS EKONOMINĖS PLĖTROS AGENTŪROS TEIKIAMŲ KŪRYBINIO INKUBATORIAUS KULTŪROS FABRIKO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 12862683) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12862686) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
13 DĖL PARAMOS TEIKIMO INVESTUOTOJAMS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12862702) Jurgita Činauskaitė

Pritarė
14 DĖL PARAMOS TEIKIMO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12862715) Jurgita Činauskaitė

Pritarė su pataisa
15 DĖL EUROPOS JAUNIMO SOSTINEI 2021 M. SKIRTŲ PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IŠ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12862731) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė su pataisa
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STIPENDIJŲ GABIEMS IR TALENTINGIEMS KLAIPĖDOS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ I KURSO STUDENTAMS SKYRIMO KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 12862754) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė
17 DĖL EUROPOS JAUNIMO SOSTINĖS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12862761) Aistė Andruškevičiūtė

Pritarė su pataisa
18 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TURGAUS AIKŠTĖS SU PRIEIGOMIS SUTVARKYMAS, PRITAIKANT VERSLO, BENDRUOMENĖS POREIKIAMS“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 12862771) Elona Jurkevičienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-273 „DĖL PRITARIMO DALYVAUTI ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS VEIKLOJE“ PAKEITIMO (Nr. 12862783) Elona Jurkevičienė

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS „AUKURO“ GIMNAZIJOS SPORTO KLASIŲ MOKINIŲ UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12862789) Laima Prižgintienė

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-182 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862796) Laima Prižgintienė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12862806) Laima Prižgintienė

Pritarė
23 DĖL KLAIPĖDOS JŪRŲ KADETŲ MOKYKLOS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 12862812) Laima Prižgintienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS BALTIJOS GIMNAZIJOS UNIVERSITETINIŲ INŽINERINIO UGDYMO KLASIŲ VEIKLOS MODELIO PATVIRTINIMO (Nr. 12862824) Laima Prižgintienė

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 12862833) Laima Prižgintienė

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-336 „DĖL VIDUTINĖS ATLYGINTINOS MOKYKLOS ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ MOKINIUS, BESIMOKANČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862842) Jolanta Ceplienė

Pritarė
27 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-241 „DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE GYVENANČIŲ VAIKŲ, UGDOMŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, ŪKIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO SUTARČIAI BEI ŪKIO LĖŠŲ KAINOS UŽ VAIKO LANKYTĄ DIENĄ NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862849) Jolanta Ceplienė

Pritarė
28 DĖL KULTŪROS IR MENO TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12862862) Eglė Deltuvaitė

Nepritarė
29 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TAUTINIŲ MAŽUMŲ TARYBOS PRIE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12862879) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
30 DĖL LAIKRAŠČIO „MEMELER DAMPFBOOT“ ATMINIMO ĮAMŽINIMO (Nr. 12862888) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
31 DĖL JŪRINĖS KULTŪROS KOORDINACINĖS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO (Nr. 12862895) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
32 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-187 „DĖL KULTŪROS BEI MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TVARKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862899) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
33 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MENO TARYBĄ (Nr. 12862915) Eglė Deltuvaitė

Pritarė
34 DĖL SAVIVALDYBĖS ŽEMĖS SKLYPO DALIES PERDAVIMO VALDYTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 12862923) Raimonda Gružienė

Pritarė
35 DĖL GIRDAVOS GATVĖS PAVADINIMO SUTEIKIMO, PAMARIO GATVĖS PAVADINIMO IR GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO (Nr. 12862936) Vytautas Nausėda

Pritarė
36 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-205 „DĖL NETVARKOMO ARBA APLEISTO, ARBA NENAUDOJAMO, ARBA NAUDOJAMO NE PAGAL PASKIRTĮ NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862944) Gediminas Pocius

Pritarė
37 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-416 „DĖL ASMENIMS SU SUNKIA NEGALIA DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE SKYRIMO, TEIKIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862959) Audronė Liesytė

Pritarė su pataisa
38 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-103 „DĖL NEPANAUDOTŲ LĖŠŲ, SKIRTŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI, NAUDOJIMO KITAI SOCIALINEI PARAMAI FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12862974) Audronė Liesytė

Pritarė
39 DĖL STEBĖTOJŲ SKYRIMO Į KLAIPĖDOS MIESTE ESANČIŲ VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBAS (Nr. 12862983) Rožė Perminienė

Pritarė
40 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO (Nr. 12862988) Rožė Perminienė

Pritarė
41 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS SUDARYMO (Nr. 12863003) Rožė Perminienė

Pritarė
42 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANO 2019–2023 METAMS PATVIRTINIMO (Nr. 12863014) Deividas Petrolevičius

Pritarė
43 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-370 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12863030) Rasa Jievaitienė

Pritarė
44 DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (Nr. 12863039) Inga Kubilienė

Pritarė
45 DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI PAGAL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2019 M. SĄMATĄ DETALIZUOJANČIO PLANO PRIEMONĘ (Nr. 12863054) Inga Kubilienė

Pritarė
46 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-255 „DĖL PRITARIMO PARTNERYSTĖS SUTARČIAI IR KLAIPĖDOS MIESTO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12863063) Inga Kubilienė

Pritarė
47 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 12863080) Ligita Girskienė

Pritarė
48 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 12863102) Danguolė Netikšienė

Pritarė
49 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 12863111) Danguolė Netikšienė

Pritarė
50 DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS SĄLYGŲ PAKEITIMO (Nr. 12863120) Danguolė Netikšienė

Pritarė
51 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-46 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 12863126) Danguolė Netikšienė

Pritarė
52 DĖL SUTIKIMO PERTVARKYTI KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĘ „DEBRECENO VAISTINĖ“ Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ (Nr. 12863139) Edvardas Simokaitis

Pritarė
53 DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE (Nr. 12863155) Edvardas Simokaitis

Pritarė
54 DĖL TURTO PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ (Nr. 12863161) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
55 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO NURAŠYMO IR GRIOVIMO (Nr. 12863178) Edvardas Simokaitis

Pritarė
56 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 12863185) Edvardas Simokaitis

Pritarė
57 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO PARDAVIMO (Nr. 12863197) Edvardas Simokaitis

Pritarė
58 DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMOJO PASTATO – LIGONINĖS LIEPOJOS G. 39, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (Nr. 12863202) Edvardas Simokaitis

Pritarė
59 DĖL LEIDIMO ATLIKTI NEGYVENAMOJO PASTATO-KIOSKO LIEPOJOS G. 41, KLAIPĖDOJE, KAPITALINIO REMONTO DARBŲ UŽSAKOVO FUNKCIJAS (Nr. 12863218) Edvardas Simokaitis

Pritarė
60 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-342 ,,DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO‘‘ PAKEITIMO (Nr. 12863233) Edvardas Simokaitis

Pritarė
61 DĖL SPRENDIMO PIRKTI NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PATVIRTINIMO (Nr. 12863247) Edvardas Simokaitis

Pritarė
62 DĖL DARBO SUTARTIES SU ASTA DIRGĖLIENE NUTRAUKIMO (Nr. 12872889) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
63 DĖL DARBO SUTARTIES SU DAIVA VILKE NUTRAUKIMO (Nr. 12869799) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
64 DĖL DAIVOS VILKĖS SKYRIMO Į KLAIPĖDOS „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGAS (Nr. 12869809) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė
65 DĖL PRITARIMO TAIKOS SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 12872727) Andrius Kačalinas

Pritarė
66 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS NUŠALINIMO IR PAVEDIMO (Nr. 12870900) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška