Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 11
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-02-27 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 13621850) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020–2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO (Nr. 13621872) Gintaras Neniškis

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO (Nr. 13621888) Aldona Špučienė

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO (Nr. 13621895) Laima Prižgintienė

Pritarė
5 DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO (Nr. 13621904) Laima Prižgintienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-296 „DĖL PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13621908) Laima Prižgintienė

Pritarė
7 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BIRŽELIO 23 D. SPRENDIMO NR. T2-184 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13621916) Judita Simonavičiūtė

Priėmė su protokoliniu nutarimu
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 20 D. SPRENDIMO NR. T2-179 „DĖL ŠEIMOS TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13621928) Deividas Petrolevičius

Pritarė
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „ŠILUTĖS PLENTO RUOŽO NUO TILŽĖS G. IKI GELEŽINKELIO PERVAŽOS (IKI KAUNO G.) REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 13621935) Elona Jurkevičienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO (Nr. 13621937) Rasa Jievaitienė

Pritarė
11 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2020 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 13621951) Rasa Jievaitienė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-185 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13621962) Rasa Jievaitienė

Pritarė
13 DĖL AB „KLAIPĖDOS VANDUO“ PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO (Nr. 13621973) Algis Gaižutis

Nepritarė
14 DĖL ATLEIDIMO NUO SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 13621998) Danguolė Netikšienė

Pritarė
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO AUKŠTOJI G. 13, KLAIPĖDOJE, PIRKIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS (Nr. 13622004) Edvardas Simokaitis

Priėmė su protokoliniu nutarimu
16 DĖL TURTO PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IŠ UAB „SBTF“ (Nr. 13622014) Edvardas Simokaitis

Pritarė
17 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 13622033) Edvardas Simokaitis

Pritarė
18 DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13622042) Edvardas Simokaitis

Pritarė
19 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 13622061) Edvardas Simokaitis

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13622067) Edvardas Simokaitis

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 13622082) Edvardas Simokaitis

Pritarė
22 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI (Nr. 13622091) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (Nr. 13622102) Ligita Girskienė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 3 D. SPRENDIMO NR. T2-120 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 13636936) Modestas Vitkus

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška