Klaipėdos savivaldybės administracija

 

Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 17
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2020-07-30 09:00:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 14153672) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2013–2020 METŲ STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS ATASKAITAI (Nr. 14153676) Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. 1-243 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14153679) Indrė Butenienė

Pritarė su pataisa
4 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. BIRŽELIO 22 D. NUTARIMO NR. 651 „DĖL TRANSEUROPINIO IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO MAZGO DALIES SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANŲ RENGIMO PRADŽIOS“ PAKEITIMO“ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI (Nr. 14153687) Mantė Černiūtė-Amšiejienė

Pritarė su pataisa
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTUI „DĖL TRANSEUROPINIO IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS DALIES – KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO MAZGO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANŲ RENGIMO PRADŽIOS“ PANAIKINIMO (Nr. 14153690) Nina Puteikienė

Nepritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NEPRITARIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTUI „DĖL TRANSEUROPINIO IX B TRANSPORTO KORIDORIAUS DALIES – KLAIPĖDOS GELEŽINKELIO MAZGO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANŲ RENGIMO PRADŽIOS“ (Nr. 14153701) Nina Puteikienė

Nepritarė
7 DĖL SIŪLYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBEI SUTEIKTI KURORTINĖS TERITORIJOS STATUSĄ KLAIPĖDOS MIESTO TERITORIJOS DALIAI – SMILTYNEI (Nr. 14153711) Ričardas Zulcas

Pritarė
8 DĖL POILSIO IR TURIZMO TERITORIJŲ NUSTATYMO KLAIPĖDOS MIESTE (Nr. 14153713) Saulius Budinas

Pritarė
9 DĖL PRAŠYMO PAIMTI ŽEMĘ VISUOMENĖS POREIKIAMS PATEIKIMO (Nr. 14153721) Raimonda Gružienė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-202 „DĖL NENAUDOJAMŲ KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ KLAIPĖDOS MIESTE SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14153730) Raimonda Gružienė

Pritarė
11 DĖL GYVENTOJŲ INICIATYVŲ, SKIRTŲ GYVENAMAJAI APLINKAI GERINTI, PROJEKTŲ IDĖJŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14153733) Deividas Petrolevičius

Pritarė su pataisa
12 DĖL MOKINIŲ DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO INICIATYVOS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14153745) Aistė Valadkienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ PATVIRTINIMO (Nr. 14153748) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė su pataisa
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO (Nr. 14153755) Inga Gelžinytė–Litinskienė

Pritarė su pataisa
15 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-161 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDĖTIES SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14153762) Laima Prižgintienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-29 „DĖL KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIAUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2020–2021 MOKSLO METAMS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14153766) Laima Prižgintienė

Pritarė
17 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14153768) Laima Prižgintienė

Pritarė
18 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „MOKYKLŲ PAŽANGOS SKATINIMAS KLAIPĖDOS MIESTE“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI (Nr. 14153803) Edita Kučinskienė

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATSTOVO DELEGAVIMO Į REGIONINĘ KULTŪROS TARYBĄ (Nr. 14153813) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
20 DĖL ATSTOVO DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONCERTINĖS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS KONCERTŲ SALĖS MENO TARYBĄ (Nr. 14153822) Eglė Deltuvaitė

Pritarė su pataisa
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-408 „DĖL ATLYGINIMO UŽ NEFORMALŲJĮ UGDYMĄ KLAIPĖDOS MIESTO BIUDŽETINĖSE SPORTO MOKYMO ĮSTAIGOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14153826) Aistė Sorokienė

Pritarė
22 DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS AUTOBUSAIS IR MARŠRUTINIAIS TAKSI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (Nr. 14153837) Vytautas Paukštė

Atidėjo
23 DĖL NAUJOS VIEŠOJO TRANSPORTO RŪŠIES DIEGIMO KLAIPĖDOS MIESTE PATVIRTINIMO (Nr. 14153859) Lina Žemaitytė

Pritarė
24 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-128 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 14153933) Modestas Vitkus

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS PIRMININKO SKYRIMO (Nr. 14153940) Modestas Vitkus

Pritarė su pataisa
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-91 „DĖL BĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „SMILTELĖ“ LIKVIDAVIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14153945) Deividas Petrolevičius

Pritarė
27 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „PASLAUGŲ VAIKAMS SU NEGALIA IR JŲ ŠEIMOMS PLĖTRA KLAIPĖDOS REGIONE“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI (Nr. 14153949) Rožė Perminienė

Pritarė
28 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI (Nr. 14153954) Valdas Švedas

Pritarė
29 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TEATRO IR SUKILĖLIŲ GATVIŲ REKONSTRUKCIJA“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 14153966) Daina Stankevičienė

Pritarė
30 DĖL ATLEIDIMO NUO NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO MOKĖJIMO (Nr. 14153980) Tadas Kirstukas

Pritarė
31 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-330 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14153999) Rasa Jievaitienė

Pritarė
32 DĖL PRITARIMO KLAIPĖDOS UNIVERSITETINĖS LIGONINĖS VIEŠŲJŲ PASTATŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI (Nr. 14154025) Edvardas Simokaitis

Pritarė
33 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-46 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 14154042) Edvardas Simokaitis

Pritarė
34 DĖL PRIPAŽINTO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO NEMATERIALIOJO, ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO (Nr. 14154046) Edvardas Simokaitis

Pritarė
35 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 14154055) Edvardas Simokaitis

Pritarė su pataisa
36 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO DALIES PARDAVIMO (Nr. 14154066) Edvardas Simokaitis

Pritarė
37 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PIRKIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN (Nr. 14154079) Edvardas Simokaitis

Pritarė
38 DĖL PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI ELEKTRA VAROMŲ AUTOBUSŲ ĮSIGIJIMUI IR FINANSAVIMO UŽTIKRINIMO (Nr. 14158204) Daina Stankevičienė

Pritarė

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška