Posėdžio duomenys
Posėdžio numeris 23
Posėdžio pavadinimas TARYBOS POSĖDIS
Vaizdo įrašas Žiūrėti vaizdo įrašą
Posėdžio data 2017-01-26 08:39:00
Pirmininkas
Dalyviai
Kūrėjas
Būsena Baigtas
Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai
Nr. Klausimas Pranešėjas
1 Dėl posėdžio darbotvarkės projekto tvirtinimo (Nr. 9565620) Vytautas Grubliauskas

Pritarė su pataisa
2 DĖL LEONIDO DONSKIO ATMINIMO ĮAMŽINIMO KLAIPĖDOJE (Nr. 9565635) Narūnas Lendraitis

Pritarė
3 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. T2-274 „DĖL ŽYMIŲ ŽMONIŲ, ISTORINIŲ DATŲ, ĮVYKIŲ ĮAMŽINIMO IR GATVIŲ PAVADINIMŲ SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565732) Narūnas Lendraitis

Pritarė
4 DĖL KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS PASKYRIMO VYKDYTI BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSUS (Nr. 9565752) Laima Prižgintienė

Pritarė
5 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-352 „DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565763) Laima Prižgintienė

Pritarė
6 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-264 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565772) Jolanta Ceplienė

Pritarė
7 DĖL PRIEMOKOS SKYRIMO IRENAI VALIUKIENEI (Nr. 9565790) Daiva Šačkuvienė

Pritarė
8 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-289 „DĖL PRIEDŲ PRIE TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ ŠVIETIMO IR SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVAMS SKYRIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565802) Daiva Šačkuvienė

Pritarė
9 DĖL PRITARIMO DALYVAUTI PROJEKTE „MOTERYS IR VAIKAI – SAUGŪS SAVO MIESTE“ (Nr. 9565810) Audronė Liesytė

Pritarė
10 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 5 D. SPRENDIMO NR. T2-188 „DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS NEĮGALIŲJŲ DIENOS UŽIMTUMO CENTRO „KLAIPĖDOS LAKŠTUTĖ“ PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565816) Audronė Liesytė

Pritarė
11 DĖL MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR MATERIALINĖS PARAMOS TEIKIMO KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9565829) Audronė Liesytė

Pritarė
12 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SANITARIJOS IR HIGIENOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO (Nr. 9565848) Janina Asadauskienė

Pritarė su pataisa
13 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-263 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO AKADEMINIŲ REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565863) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
14 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-239 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565873) Jurgita Činauskaitė–Cetiner

Pritarė
15 DĖL PRITARIMO PROJEKTO „TURIZMO INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS SUKŪRIMAS IR PRITAIKYMAS NEĮGALIŲJŲ POREIKIAMS PIETVAKARINĖJE KLAIPĖDOS REGIONO DALYJE“ ĮGYVENDINIMUI (Nr. 9565880) Elona Jurkevičienė

Pritarė
16 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ SUMAŽINIMO (Nr. 9565887) Rasa Jievaitienė

Pritarė
17 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. vAsArIO 19 D. SPRENDIMO NR. T2-23 ,,DĖL AKCINĖS BENDROVĖS „KLAIPĖDOS ENERGIJA“ 2015–2017 METŲ INVESTICIJŲ PLANO IR JO FINANSAVIMO ŠALTINIŲ SUDERINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565897) Algis Gaižutis

Pritarė
18 DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SU NERINGOS SAVIVALDYBE PASIRAŠYMUI (Nr. 9565902) Rimantas Mockus

Pritarė
19 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. T2-355 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565914) Liudvikas Dūda

Pritarė
20 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T2-251 „DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO) SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ ĮVERTINIMO METODIKOS IR KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ DYDŽIŲ ĮVERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565932) Liudvikas Dūda

Pritarė
21 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 31 D. SPRENDIMO NR. T2-203 „DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (Nr. 9565943) Danguolė Netikšienė

Pritarė
22 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T2-47 „DĖL LAUKO APŠVIETIMO ELEKTROS TINKLŲ PERĖMIMO KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN“ PAKEITIMO (Nr. 9565954) Edvardas Simokaitis

Pritarė
23 DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ PARDAVIMO (Nr. 9565968) Edvardas Simokaitis

Pritarė
24 DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS (Nr. 9565982) Edvardas Simokaitis

Pritarė
25 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ VIEŠŲJŲ DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO (Nr. 9565991) Viktorija Jakubauskytė-Andriulienė

Pritarė
26 DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 10 D. SPRENDIMO NR. T2-173 „DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO (Nr. 9566007) Modestas Vitkus

Atidėjo

Posėdžių archyvas | Balsavimų paieška | Posėdžių paieška