Užsiimate verslu

Sutikimų steigti lošimo namus (kazino) Klaipėdos mieste išdavimas

Paslaugos aprašymas Sutikimą steigti lošimo namus (kazino) Klaipėdos mieste išduoda savivaldybės taryba.
Savivaldybės administracija, prieš ruošdama savivaldybės tarybos sprendimo projektą, privalo patikrinti, ar steigimo vieta neįeina į draudžiamų organizuoti lošimus vietų sąrašą.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyrius
Paslaugos vadovas Jolanta Uptienė tel. 8 46 396113
Paslaugos vykdytojas Rimantas Armonas tel. 846 39 61 17
Prašymo forma (-os) Prašymas gauti sutikimą steigti lošimo namus
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Licencijos organizuoti lošimus kopija, patvirtinta įmonės vadovo parašu ir antspaudu.
Dokumentai, patvirtinantys nuosavybės teisę į patalpas, kuriose numatoma steigti lošimo namus, ir šių patalpų nuomos sutarties kopiją (jei patalpos nuomojamos), patvirtintą įmonės vadovo parašu ir antspaudu.
Įmonės registravimo pažymėjimo ir įstatų (jei įmonė dirba su įstatais) kopijos, patvirtintos įmonės vadovo parašu ir antspaudu.
Dokumentai, patvirtinantys, kad įmonė turi suformavusi Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymu nustatytą įstatinį kapitalą.
Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybės biudžetais ar fondais, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija.
„Sodros“ pažyma apie atsiskaitymus su Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas, 2001-07-01 Nr. IX-325
2. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2005-01-20 sprendimas Nr. 1-07
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 39 61 72
Informacija atnaujinta 2014-12-09 09:35:29