Gyvenamosios vietos klausimai

Sutikimų dėl asmenų gyvenamosios vietos deklaravimo arba duomenų apie gyvenamosios vietos deklaravimą naikinimo savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose išdavimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima fizinius asmenis, kurie gyvena savivaldybei priklausančiuose butuose ir pareiškia prašymus gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais.
Asmuo gali prašyti deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba panaikinti duomenis apie gyvenamosios vietos deklaravimą bute ilgiau kaip 6 mėnesius nebegyvenančio asmens, išskyrus atvejus, kai laikinai išvykusiam paliekama teisė į gyvenamąsias patalpas, LR civilinio kodekso 6.591 straipsnis, pvz., gydymosi, mokymosi, karo tarnybos, komandiruotės tikslais ir pan.

Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Asmenų ir šeimų įrašymas į sąrašą socialinio būsto nuomai
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Daiva Deimantienė tel. 846 39 63 13
Prašymo forma (-os) Prašymas
Priedas Nr. 3
Priedas Nr. 2
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
gyvenamosios patalpos nuomos sutarties kopija;
dokumentų kopijos, įrodančios giminystės ryšį su bute gyvenančiais asmenimis;
dokumentai, įrodantys apie asmens išvykimą, jei prašymas teikiamas naikinti išvykusio asmens gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis (pvz., policijos komisariato pažyma, kaimynų raštiškas patvirtinimas ir pan.)
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
3. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Informacija Tel. (8 46) 39 63 13
Informacija atnaujinta 2018-01-16 09:26:40