Statotės namą

Statinių naudojimo priežiūros vykdymas bei konsultacijų apie pastatų priežiūros organizavimo tvarką teikimas

Paslaugos aprašymas Vykdoma gyvenamųjų namų ir kitų statinių, išskyrus susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose, įtrauktų į Susisiekimo ministerijos patvirtintą sąrašą, naudojimo priežiūra.
Konsultavimo paslauga apima išaiškinimą, kaip statinių savininkai (naudotojai), fiziniai ar juridiniai asmenys, privalo vykdyti statinių priežiūrą nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti dienos iki statinio naudojimo pabaigos (kai Nekilnojamojo turto registre užregistruojama, kad statinys nenaudojamas) arba iki statinio griovimo, gavus statybos leidimą (kai jis reikalingas) statinį nugriauti, darbų pradžios.
Paslaugos kategorija Statybos leidimai
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Atsakingas dalinys Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Gediminas Pocius tel. (8 46) 39 60 97 tel. mob. +370 616 344 38
Paslaugos vykdytojas Jurgita Drizgaitė tel. 8 46 39 60 72 tel. mob. +370 616 42400
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą pasirašo ir pateikia įgaliotas asmuo.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas
2. Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka
3. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Statinio (jo patalpų) naudojimo ne pagal paskirtį atvejų ir tvarkos aprašo
5. Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas
Informacija Konsultuojantis tiesiogiai ar telefonu, paslauga suteikiama iš karto.
Kreipiantis raštu – per 20 d. d.

Informacija atnaujinta 2018-06-06 14:58:22