Statotės namą

Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas

Paslaugos aprašymas Gaunamas prašymas specialiesiems reikalavimams gauti;
Patikrinama, ar pateikti visi reikalingi dokumentai;
Patikrinama pagal nagrinėjamoje vietoje galiojančius teritorijų planavimo dokumentus;
Nustatomi specialieji architektūros reikalavimai.
Paslaugos kategorija Architektūra
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Almantas Mureika tel. 846 39 61 61
Paslaugos vykdytojas Marijus Mockus tel. 846 39 63 28
Prašymo forma (-os) Prašymas specialiesiems architektūros reikalavimams gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai:
- pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre;
- žemės sklypo ribų planas;
- žemės sklypo nuomos sutartis;
- topografinė nuotrauka su pažymėtomis sklypo ribomis;
- statinio nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai:
pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą nekilnojamojo turto registre
statinių kadastrinių matavimų bylos.
Žemės sklypo bendraturčių sutikimas.
Statinio (-ių) bendraturčių sutikimas.
Banko (skolintojo) sutikimas numatomai statybos darbų programai (jei turtas įkeistas bankui).
Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas (statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto atveju).
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų viešo aptarimo protokolas (kai keičiama daugiabučio gyvenamojo namo gyvenamųjų patalpų paskirtis).
Gretimų valdų (sklypų) savininkų (nuomininkų) sutikimai, numatant statyti ne ažūrines tvoras ant sklypų ribų.
Gretimų valdų savininkų sutikimas raštu, numatant blokuoti gretimų valdų statinius (išskyrus atvejus, kai numatyta detaliuosiuose planuose).
Projektinis pasiūlymas (pateikiama, kai planuojama statyti ar rekonstruoti statinius esančius kultūros paveldo objekto teritorijose ar kultūros paveldo objekto vietovėje).
Įgaliojimas pateikti prašymą (jei prašymą pateikia statytojo (užsakovo) įgaliotas asmuo).

Vadovaujantis Statybos įstatymo 45 str. specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimo procedūra nuo 2016m. vasario 1d. vykdoma elektroniniu būdu per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“.
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017-01-06 įsakymas Nr. D1-22 dėl specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
3. STR 1.04.04 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
Informacija Tel. (8 46) 39 63 28, 39 61 52
Informacija atnaujinta 2017-02-15 08:53:34