Reikia pagalbos

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikų dienos centre skyrimas

Paslaugos aprašymas Tai paslaugos, kurios teikiamos vaikams vaikų dienos centre, tenkinant jų būtiniausius poreikius, pamaitinant, prižiūrint,
sudarant sąlygas būti saugiems, organizuojant vaikų užimtumą ir pamokų ruošą, socialinių įgūdžių ugdymą ir palaikymą, bendraujant su vaiko šeima, teikiant jai reikalingą socialinę ir psichologinę pagalbą. Paslauga skiriama mokyklinio amžiaus socialinę riziką patiriantiems vaikams, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir (ar) faktiškai gyvena Klaipėdos mieste. Paslauga teikiama nemokamai pagal poreikį.

Prašymą-paraišką socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai vaikų dienos centre gauti raštu pateikia vienas iš suaugusių šeimos narių BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, Debreceno g. 48.
Prašymą-paraišką socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai vaikų dienos centre gauti gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, tarp jų BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas, nurodę priežastį dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats.
Tuo atveju vaiko tėvams pateikiamas užpildyti patvirtintos formos sutikimas dėl vaikų dienos centro lankymo.

Sprendimo dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos vaikų dienos centre skyrimo kopiją šeimai įteikia Socialinių paslaugų įstaiga, teiksianti vaikui paslaugą.
Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas vaikų dienos centre teikia BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Debreceno g. 48, labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“, Žilvičių g. 22, labdaros ir paramos fondas Dvasinės pagalbos jaunimui centras, Darželio g. 11.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Audronė Jokubauskienė tel. (8 46) 39 63 01
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Esant poreikiui, gali būti prašomi ir kiti dokumentai, reikalingi socialinių paslaugų skyrimui.Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T2-66 „Dėl Socialinių paslaugų teikimo socialinę riziką patiriantiems vaikams tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Debreceno g. 48, tel. 8 656 10690, 8 656 19613, 8 656 29829. gerovescentras@gmail.com www.gerovescentras.lt
Informacija atnaujinta 2019-05-28 13:56:02