Reikia pagalbos

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos skyrimas

Paslaugos aprašymas Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos - tai paslaugos, kurios teikiamos asmenims (šeimoms) dienos metu, siekiant palaikyti ir atkurti savarankiškumą atliekant įvairias visuomeniniame ar asmeniniame (šeimos) gyvenime reikalingas funkcijas. Paslaugos skiriamos socialinę riziką patiriančioms šeimoms neterminuotai pagal poreikį.

Prašymą-paraišką socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai gauti raštu pateikia vienas iš suaugusių šeimos narių BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, Debreceno g. 48. Prašymą-paraišką socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai gauti gali pateikti kiti suinteresuoti asmenys, tarp jų BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centro socialinis darbuotojas, atvejo vadybininkas, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) negali to padaryti pats.

Sprendimo dėl socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos socialinę riziką patiriančiai šeimai skyrimo kopiją šeimai įteikia BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Audronė Jokubauskienė tel. (8 46) 39 63 01
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Šeimos narių asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.

Esant poreikiui, gali būti prašomi ir kiti dokumentai, reikalingi socialinių paslaugų skyrimui.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
4. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. T2-65 „Dėl Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos teikimo socialinę riziką patiriančioms šeimoms tvarkos aprašo patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 2018-03-29 įsakymas Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“
Informacija BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Debreceno g. 48, tel. 8 699 01725, 8 656 29829, 8 640 48864 gerovescentras@gmail.com www.gerovescentras.lt
Informacija atnaujinta 2019-05-28 10:24:59