Gyvenamosios vietos klausimai

Socialinio būsto nuomos sutarčių sudarymas naujam terminui

Paslaugos aprašymas Ši paslauga reglamentuoja terminuotų socialinio būsto nuomos sutarčių pakeitimą neterminuotomis.
Teisę teikti prašymus atnaujinti socialinio būsto nuomos sutartis turi asmenys ir šeimos:
1. kurių Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už praėjusius prieš socialinio būsto nuomos termino pabaigos kalendorinius metus atitinka arba ne daugiau kaip 25 procentais viršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų dydžius:
3.1. asmens be šeimos: grynosios pajamos – 38 VRP dydžių, turtas –93 VRP dydžių;
3.2. dviejų, trijų asmenų šeimos: pajamos –76 VRP dydžių; turtas – 168 VRP dydžių;
3.3. keturių ir daugiau asmenų šeimos: vienam asmeniui pajamos –22 VRP dydžių, vienam asmeniui turtas –75 VRP dydžių.
VRP-Valstybės remiamų pajamų dydis
2. kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise (bendrosios nuosavybės teise) neturi įsigiję gyvenamųjų patalpų arba nuosavybės (bendrosios nuosavybės) teise turimas būstas Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise (bendrosios nuosavybės teise turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Socialinio būsto nuoma
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Edita Riekašienė
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
Santuokos, ištuokos, vaikų gimimo liudijimų kopijos.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas
2. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo
3. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 177 „Dėl Socialinio būsto nuomos sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“
Informacija Tel. (8 46) 39 60 28
Informacija atnaujinta 2018-08-02 13:57:15