Gyvenamosios vietos klausimai

Socialinio būsto nuomos sąlygų keitimas

Paslaugos aprašymas Socialinio būsto nuomos sąlygos šio asmens ar šeimos prašymu gali būti keičiamos, jeigu asmens ar šeimos, nuomojančio ( nuomojančios) socialinį būstą, deklaruotas turtas ( įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 25 procentais viršija Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius. Įvertinusi socialinio būsto poreikį savivaldybėje, savivaldybės taryba gali priimti sprendimą šį būstą nuomoti kaip savivaldybės būstą rinkos kainomis vadovaudamasi savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių ir būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos dydžio apskaičiavimo metodika, jeigu asmuo ar šeima neturi nuosavybės teise kito tinkamo būsto. Priimto Savivaldybės tarybos sprendimo pagrindu sudaroma savivaldybės būsto nuomos sutartis, kuri keičiama ir nutraukiama vadovaujantis Civiliniu kodeksu.

Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
Asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, mirties, vaikų gimimo liudijimų kopijos;
Metinė gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;
Galiojančios socialinio būsto nuomos sutarties kopija.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo
Informacija Tel. (8 46) 39 60 25
Informacija atnaujinta 2018-01-17 14:28:36