Duomenų pateikimas ir išdavimas

Skrydžių virš Klaipėdos miesto derinimas

Paslaugos aprašymas Ši paslauga apima skrydžių virš Klaipėdos miesto derinimą. Renginiai virš gyvenamųjų vietovių leidžiami tik suderinus juos su vietos savivaldybe, virš kurios teritorijos numatoma vykdyti skrydžius.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Viešieji renginiai
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Leidimų rengti masinius viešuosius renginius išdavimas
Atsakingas dalinys Viešosios tvarkos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Vintilaitė tel. 846 41 27 22 tel. mob. +370695 67391
Paslaugos vykdytojas Edvardas Šutinas tel. 846 21 85 81 tel. mob. +370614 75869
Prašymo forma (-os) Paraiška gauti leidimą parodomajam (-iesiems) skrydžiui (-iams) virš gyvenamųjų vietovių
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2001-07-31 įsakymas Nr.30 "Dėl parodomųjų renginių ir aviacijos sporto varžybų rengimo taisyklių patvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos vyriausybės 2004-09-02 nutarimas Nr. 1098 "Dėl skrydžių taisyklių patvirtinimo"
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. T2-410 patvirtintos Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose taisyklės
Informacija Informacija teikiama tel. (8 46) 21 85 81
Informacija atnaujinta 2014-10-07 10:55:37