Užsiimate verslu

Šilumos tiekimo licencijų išdavimas

Paslaugos aprašymas Savivaldybė išduoda šilumos tiekimo licencijas įmonėms (šilumos tiekėjui), apibrėžtoje teritorijoje valdančiai šilumos perdavimo tinklus ir tiekiančiam per metus mažiau kaip 10 GWh šilumos.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Prekybos ir kitų paslaugų teikimas, leidimai
Gyvenimo atvejai Užsiimate verslu
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Konsultacijų apie elektros energijos tiekimą gyvenamiesiems namams, namo vidaus elektros tinklų priežiūros, eksploatacijos, remonto, apskaitos, mokesčių už paslaugas nustatymo tvarką teikimas
Atsakingas dalinys Socialinės infrastruktūros priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Algis Gaižutis tel. 846 39 60 96 tel. mob. +370686 22419
Paslaugos vykdytojas Skirmantas Adašiūnas tel. 846 39 60 82
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl šilumos tiekimo licencijos išdavimo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Informaciją apie įmonės padalinius, filialus ir valdymo organus;
Įsipareigojimas vykdyti licencijuojamos veiklos sąlygas.
Su veikla šilumos ūkio sektoriuje susijusių įmonės turimų licencijų ir teisės aktuose nustatytų leidimų sąrašas.
Šilumos perdavimo tinklo įrenginių nuosavybės teisę ar teisėtą naudojimą patvirtinantys dokumentai.
Įmonės pastarųjų 2 metų (jeigu įmonė vykdė trumpiau negu 2 metus,-pastarųjų metų) veiklos audito ataskaita ir balansas. Šis reikalavimas netaikomas įmonėms, kurios iki prašymo padavimo veiklos nevykdė.
Valstybinės energetikos inspekcijos prie Ūkio ministerijos išduotų energetikos įrenginių eksploatavimo leidimų kopijos, patvirtintos įmonės anspaudu.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas, 2003-05-20 Nr. IX-1565
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 608 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-07-25 nutarimas Nr. 982 "Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo"
Informacija Telefonai: Nr. (8 46) 39 60 82; (8 46) 39 60 96
Informacija atnaujinta 2014-10-07 09:33:20