Duomenų pateikimas ir išdavimas

Savivaldybės veiklos dokumentų kopijų ir išrašų išdavimas

Paslaugos aprašymas Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys iš Klaipėdos miesto savivaldybės struktūrinių dalinių dokumentų.
Kadangi didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informaciją apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims).
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Archyvinių dokumentų tvarkymas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti iš likviduotų juridinių asmenų veiklos dokumentų išdavimas
Atsakingas dalinys Archyvas
Paslaugos vadovas Živilė Trynkinienė tel. 846 39 32 24 tel. mob. +370698 36279
Paslaugos vykdytojas Regina Janušonienė tel. 846 39 32 24
Prašymo forma (-os) Prašymas išduoti dokumentų kopijas
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas
3. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas
Informacija Archyvo pažymos išduodamos Savivaldybės administracijos archyve, 117 kab., Liepų g. 11, Klaipėda.
Tel.: (8 46) 39 61 30, 39 61 31.
Prašymai priimami:
pirmadienį 9–13 val., antradienį, ketvirtadienį
9–12 val., trečiadienį 13–18 val.
Informacija atnaujinta 2014-12-04 10:26:58