Gyvenamosios vietos klausimai

Savivaldybės būsto nuomos sutarčių pakeitimas, atnaujinimas ir sudarymas

Paslaugos aprašymas Paslauga skirta pakeisti, atnaujinti ir sudaryti LR civiliniame kodekse bei kt. teisės aktuose numatytais atvejais savivaldybei priklausančiame būste arba jo dalyje gyvenančių asmenų nuomos sutartis. Sprendimai dėl nuomos sutarties pakeitimo, atnaujinimo ir sudarymo yra tvirtinami Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Savivaldybės būsto nuomos sutarčių pakeitimas, atnaujinimas ir sudarymas
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Aušra Čėsnienė tel. 8 46 39 60 39
Prašymo forma (-os) Prašymas
Aprašymas interesantui Informaciją ir dokumentus, kuriuos turi pateikti asmuo:

Gyvenimo savivaldybės būste teisėtumą patvirtinantis dokumentas su kopija (savivaldybės būsto nuomos sutartis).
Keičiant nuomos sutartį dėl:
pirminio nuomininko mirties – jo mirties liudijimas ir kopija;
pirminiam nuomininkui išvykus gyventi kitur arba šeimos nariams susitarus (nurodant priežastį) – jo rašytinis sutikimas pakeisti nuomos sutartį vieno iš šeimos narių vardu, patvirtintas notariškai arba parašytas pateikiant dokumentus;
įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo;
visų šiuo adresu gyvenamąją vietą deklaravusių suaugusių asmenų ir jų šeimos narių sutikimai, dėl nuomos sutarties pakeitimo vieno iš jų vardu, patvirtinti notariškai arba parašyti pateikiant dokumentus;
pareiškėjo giminystę arba santuokinį ryšį (jo nutrūkimą) su pirminiu nuomininku, taip pat kitų šiuo adresu gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų su pareiškėju nurodantys dokumentai ir jų kopijos (santuokos, (ištuokos), vaikų gimimo liudijimų kopijos);
pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių įskaitant ir nepilnamečių) deklaruotą gyvenamąją vietą išduota Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Gyvenamosios vietos deklaravimo skyriaus;
pažyma apie asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių įskaitant ir nepilnamečių) nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas Lietuvos Respublikos teritorijoje, išduota valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialo.
* Pažymas apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas bei apie deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės administracija gali gauti pati, esant visų suaugusių šeimos narių rašytiniems sutikimams tvarkyti jų asmens duomenis
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas
3. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
4. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo“
Informacija Tel. (8 46) 39 60 39
Informacija atnaujinta 2018-08-02 14:11:02