Gyvenamosios vietos klausimai

Savivaldybės būsto nuomos sąlygų keitimas

Paslaugos aprašymas Mažas pajamas gaunantys savivaldybės būsto, išskyrus tarnybinių butų ir bendrabučio kambarių, nuomininkai, neišgalintys mokėti nustatyta tvarka apskaičiuoto savivaldybės būsto nuomos mokesčio, gali Savivaldybės administracijai teikti rašytinį prašymą dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo ir Metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją už praėjusius kalendorinius metus. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl būsto nuomos sąlygų pakeitimo rengiamas, jei savivaldybės būsto nuomininko (jo šeimos) deklaruotas praėjusių metų turtas (įskaitant gautas pajamas) atitinka Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus dydžius ir jis atitinka kitas Įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas teisei į socialinio būsto nuomą pagrįsti. Įsigaliojus priimtam Savivaldybės tarybos sprendimui dėl nuomos sąlygų pakeitimo, atitinkamu Savivaldybės tarybos sprendimu keičiamas Socialinio būsto sąrašas, jį papildant, ir su nuomininkais sudaromos socialinio būsto nuomos sutartys.
Paslaugos kategorija Socialinio būsto skyrimas, nuoma ir priežiūra
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 30 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinio būsto skyrius
Paslaugos vadovas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Paslaugos vykdytojas Danguolė Netikšienė tel. 846 39 60 25 tel. mob. +370686 91669
Prašymo forma (-os) Prašymo forma
Aprašymas interesantui Įgaliojimas, jei prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo;
Asmens tapatybės dokumentų, santuokos, ištuokos, mirties, vaikų gimimo liudijimų kopijos;
Metinė gyventojo (šeimos) turto (įskaitant gautas pajamas) deklaracija už praėjusius kalendorinius metus;
Galiojančios savivaldybės būsto nuomos sutarties kopija.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015-07-31 sprendimu Nr. T2-203 „Dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1487 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo"
Informacija Tel. (8 460 39 60 25
Informacija atnaujinta 2018-01-17 09:14:52