Reikia pagalbos

Psichosocialinės pagalbos skyrimas

Paslaugos aprašymas Psichosocialinė pagalba skiriama:
moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje;
moterims, nukentėjusioms nuo prekybos žmonėmis, prostitucijos.
Psichosocialinė pagalba skiriama asmenims, kurių deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta yra Klaipėdos mieste.
Psichosocialinę pagalbą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, teisinė pagalba, laikinas apnakvindinimas iki 3 parų.
Psichosocialinė pagalba asmeniui teikiama pagal poreikį ir nemokamai.
Prašymą-paraišką psichosocialinei pagalbai gauti raštu pateikia asmuo (bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats) paslaugas teikiančiai įstaigai – BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centrui, Taikos pr. 76A.
Sprendimo dėl psichosocialinės pagalbos asmeniui skyrimo kopiją asmeniui įteikia BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 5 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Audronė Jokubauskienė tel. (8 46) 39 63 01
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
2. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006-01-19 įstatymas Nr. X-493
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo"
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo"
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013-09-25 sprendimas Nr. T2-235 „Dėl Moterims ir moterims su vaikais, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos, socialinių paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija BĮ Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras, Taikos pr. 76A, tel. (8 46) 41 65 16, 8 685 43997 pagalbosmoterimspadalinys@gmail.com www.gerovescentras.lt
Informacija atnaujinta 2018-05-02 10:17:17