Reikia pagalbos

Psichosocialinės pagalbos, perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, skyrimas

Paslaugos aprašymas Perkama psichosocialinė pagalba skiriama šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, deklaravusioms gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje ir kurioms nustatytas psichosocialinės pagalbos poreikis.
Psichosocialinę pagalbą sudaro: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, psichologinė pagalba. Iš šių paslaugų per mėnesį šeimai nemokamai skiriamos šešios paslaugos: psichologinė pagalba – 2, kitos paslaugos pasirinktinai pagal poreikį – 4. Už papildomas paslaugas šeima moka 50 procentų nuo pasirinktų paslaugų kainos.
Prašymą-paraišką perkamai psichosocialinei pagalbai gauti raštu pateikia vienas iš suaugusių šeimos narių (bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats) paslaugas teikiančiai socialinių paslaugų įstaigai – UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, Priestočio g. 1A.
Sprendimas dėl psichosocialinės pagalbos šeimai skyrimo perduodamas paslaugas teiksiančiai socialinių paslaugų įstaigai, sprendimo kopija išsiunčiama paslaugos gavėjui.
Paslaugos kategorija Socialinių paslaugų teikimas, skyrimas ir poreikių nustatymas
Gyvenimo atvejai Reikia pagalbos
Paslaugos suteikimo trukmė 30 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Atsakingas dalinys Socialinės paramos skyrius
Paslaugos vadovas Audronė Liesytė tel. (8 46) 39 60 33
Paslaugos vykdytojas Audronė Jokubauskienė tel. (8 46) 39 63 01
Prašymo forma (-os) Prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Šeimos narių tapatybę patvirtinantys dokumentai
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų 2006-01-19 įstatymas Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006-06-14 nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“
5. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016-06-23 sprendimas Nr. T2-165 „Dėl psichosocialinės pagalbos, perkamos viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, Priestočio g. 1A, tel. 8 675 52190, el. p. pigrupe@gmail.com, www.pigrupe.eu , arba facebook paskyroje www.facebook.com/psichososialinespaslaugos
Informacija atnaujinta 2018-05-02 10:20:12