Statotės namą

Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems Klaipėdos mieste įrengti mažosios architektūros (skulptūrinis meninis akcentas, miesto infrastruktūros elementas, įranga ir kt.) ir miesto puošybos (dekoratyvinis apšvietimas, miesto puošimas, apipavidalinimas renginių metu ir kt.) objektą, pagal konstrukcijų požymius ir techninius parametrus nepriskiriamą nesudėtingiems statiniams.
Paslaugos kategorija Architektūra
Gyvenimo atvejai Statotės namą
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Vasaros lauko kavinių ir laikinų statinių lauko prekybos vietų įrengimo projektų derinimas
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Marijus Mockus tel. 846 39 63 28
Paslaugos vykdytojas Mindaugas Petrulis tel. 846 39 61 65 tel. mob. +370618 16 365
Prašymo forma (-os) Prašymas pritarti mažosios architektūros ar miesto puošybos objekto įrengimo projektui
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Projektas (2 egz.):
- aiškinamasis raštas (objekto paskirtis, įrengimo vieta ir tikslas, architektūrinis-meninis, erdvinis planinis, konstrukcinis sprendimas, naudojamos medžiagos);
- objekto tekstas, jei toks numatomas;
- objekto įrengimo savivaldybės teritorijoje vietos schema;
- objekto brėžinys su pagrindiniais matmenimis (pasirinktu masteliu);
- objekto įrengimo ant pastato (statinio) vaizdas su pagrindiniais matmenimis arba objekto įrengimo vietos planas (M1:500, M1:1000), atliktas ant topografinio inžinerinio plano;
- objekto architektūrinis-meninis sprendimas (esamos aplinkos vizualizacija, fotomontažas, eskizas);
Pastato, žemės sklypo ar kito nekilnojamojo daikto, kur numatoma įrengti objektą, savininko (bendraturčių) sutikimas.
Kultūros paveldo departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Klaipėdos miesto teritorinio padalinio specialisto raštiškas pritarimas projektui, jei mažosios architektūros ar miesto puošybos objektas įrengiamas į Kultūros vertybių registrą įrašytoje kultūros paveldo vietovėje, objekte ar jų apsaugos zonoje.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas
3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas
4. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
Informacija Tel. (8 46) 39 61 65
Informacija atnaujinta 2013-04-22 12:19:01