Duomenų pateikimas ir išdavimas

Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

Paslaugos aprašymas Statinio, žemės sklype esančių susisiekimo komunikacijų prijungimas prie savivaldybės patikėjimo teisę valdomų susisiekimo komunikacijų.
Paslaugos kategorija Architektūra
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 15 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas
Atsakingas dalinys Architektūros ir miesto planavimo skyrius
Paslaugos vadovas Marijus Mockus tel. 846 39 63 28
Paslaugos vykdytojas Ilona Anoškinė tel. 8 46 39 61 53
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Žemės sklypo ribų planas ir žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinantys dokumentai;
Situacijos schema.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas
Informacija Tel. (8 46) 39 61 53
Informacija atnaujinta 2018-01-08 14:44:45