Netekote artimo

Prašymų identifikuoti kapavietę priėmimas ir registravimas

Paslaugos aprašymas Priimami ir užregistruojami interesantų pateikti prašymai dėl kapavietės identifikavimo.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Kapinių priežiūra
Gyvenimo atvejai Netekote artimo
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymų apie palaidotus asmenis išdavimas
Atsakingas dalinys Kapinių priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Zina Stankienė tel. 846 31 99 93 tel. mob. +370686 73452
Paslaugos vykdytojas Giedrius Gylys tel. 846 31 99 81
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl kapavietės identifikavimo
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T2-228 „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Informacija teikiama tel.: (8 46) 31 44 12; 31 99 93; 31 99 81

Pasiūlymus ir pastabas apie paslaugos teikimą rašykite adresu: zina.stankiene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2016-03-30 13:17:01