Duomenų pateikimas ir išdavimas

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas

Paslaugos aprašymas Paslauga teikiama interesantams, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems susigrąžinti neteisingais sumokėtus mokesčius ir / ar juos užskaityti bei susigrąžinti permokas už žemės nuomą.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl pažymų apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimo priėmimas
Atsakingas dalinys Apskaitos skyrius
Paslaugos vadovas Daiva Gaudiešiutė tel. 846 39 32 23
Paslaugos vykdytojas Giedrė Steikūnienė
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl žemės nuomos mokesčio permokos užskaitymo
Prašymas dėl žemės nuomos mokesčio permokos grąžinimo
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 "Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius"
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-10 nutarimas Nr. 1387, "Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą"
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d nutarimas Nr. 882 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ ir kai kurių su juo susijusių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pakeitimo“
4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimas Nr. 892 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ pakeitimo
Informacija Daugiau informacijos gali suteikti Finansų skyriaus vyresnioji specialistė Ala Mačernienė, 318 kab., tel. (8 46) 41 00 45
Informacija atnaujinta 2015-08-31 16:47:03