Duomenų pateikimas ir išdavimas

Prašymų dėl gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo nagrinėjimas, teikimas svarstyti

Paslaugos aprašymas Fizinių asmenų prašymų dėl gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo nagrinėjimas ir jų teikimas svarstyti.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Valstybinės žemės ir kito turto administravimas
Gyvenimo atvejai Duomenų pateikimas ir išdavimas
Paslaugos suteikimo trukmė 1 d.
Paslaugos gavėjas fizinis/juridinis asmuo
Susijusios paslaugos Prašymų dėl gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo nagrinėjimas, teikimas svarstyti
Atsakingas dalinys Turto skyrius
Paslaugos vadovas Genovaitė Paulikienė tel. 846 39 60 26 tel. mob. +370689 41210
Paslaugos vykdytojas Olga Valantiejienė tel. 846 39 60 49
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų privatizavimo
Aprašymas interesantui Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Asmens dokumentų kopijos;
2. Dokumentai, patvirtinantys teisę privatizuoti gyvenamąsias patalpas;
3. Dokumentai, patvirtinantys naudojimosi gyvenamosiomis patalpomis teisinį pagrindą;
4. Notariškai patvirtintas nuomininko šeimos narių susitarimas, kieno vardu bus sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis.
5. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1013 patvirtinta Savivaldybės (valstybės) gyvenamųjų patalpų privatizavimo (pardavimo) lengvatinėmis sąlygomis ir lėšų, gautų už privatizuojamas (parduodamas) gyvenamąsias patalpas, apskaitos ir naudojimo tvarka
Informacija Informacija teikiama tel.: (8 46) 39 60 49, 39 60 26
Informacija atnaujinta 2014-12-04 11:53:03