Gyvenamosios vietos klausimai

Pažymų gyvenamosios patalpos nuomininkams apie Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis rengimas

Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Gyvenamosios vietos deklaravimas
Gyvenimo atvejai Gyvenamosios vietos klausimai
Paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Gyvenamosios vietos deklaravimas (pakeitus gyvenamąją vietą arba atvykus į Lietuvos Respubliką ilgiau nei 183 dienoms per metus)
Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas
Atsakingas dalinys Civilinės metrikacijos ir registracijos skyrius
Paslaugos vadovas Kristina Božienė tel. 846 39 61 87
Paslaugos vykdytojas Rūta Baltrušaitienė tel. 8 46 39 61 02
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl pranešimo išdavimo apie asmenis, deklaravusius gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose
Aprašymas interesantui Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
2. Gyvenamosios patalpos nuomos sutartis;
3. Prašymas išduoti pažymą (pildomas vietoje).
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
2. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklės
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės
Informacija Informacija tel. (8 46) 39 63 29.
Prašymai priimami Liepų g. 11, 114 kab.
Informacija atnaujinta 2018-03-08 14:29:15