Reikia pažymos

Pažymų apie palaidotus asmenis išdavimas

Paslaugos aprašymas Savivaldybė išduoda pažymas apie palaidotus asmenis.
Paslauga teikiama internetu
Paslaugos kategorija Kapinių priežiūra
Gyvenimo atvejai Reikia pažymos
Paslaugos suteikimo trukmė 20 d.
Paslaugos gavėjas fizinis asmuo
Susijusios paslaugos Pažymų apie palaidotus asmenis ir paminklo pastatymą išdavimas
Atsakingas dalinys Kapinių priežiūros skyrius
Paslaugos vadovas Zina Stankienė tel. 846 31 99 93 tel. mob. +370686 73452
Paslaugos vykdytojas Giedrius Gylys tel. 846 31 99 81
Prašymo forma (-os) Prašymas dėl pažymos išdavimo apie palaidotus asmenis
Papildoma informacija Paslaugos teikimui būtinų veiksmų schema
Reglamentuojantys teisės aktai 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-11-19 nutarimas Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo"
2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas, 2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. X-1722
3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T2-228 „Dėl leidimo laidoti išdavimo, laidojimo ir viešųjų kapinių lankymo Klaipėdos miesto kapinėse tvarkos aprašo patvirtinimo"
Informacija Informacija teikiama tel.: (8 46) 31 44 12; 31 99 93; 31 99 81; 31 99 87

Pasiūlymus ir pastabas apie paslaugos teikimą rašykite adresu: zina.stankiene@klaipeda.lt
Informacija atnaujinta 2016-03-30 14:21:11